top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Seniorom v domove najprv šili rúška, postupne prichádzali dary

Updated: Jun 24, 2020


Celoplošné testovanie sa dotýka aj Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Práve jeho klienti patria k najviac ohrozeným, nevynímajúc zamestnancov. Po vypuknutí hrozby koronavírusu prijali v zariadení viacero opatrení. Zamestnanci šili rúška, postupne pribúdali aj viaceré dary.


V domove boli nútení obmedziť spoločné aktivity dôchodcov – častejšie zdržiavanie na izbách i zmeny režimu v stravovaní. Pre nedostupnosť bolo nutné zháňať ochranné rúška. „Začali sme si šiť ochranné rúška pre zamestnancov a klientov. Ušili sme v prvé dni asi 250 kusov. Keďže v danom čase boli aj všetky obchody okrem potravín zatvorené, nebolo jednoduché  pozháňať ani len materiál. Tu pomohli zamestnanci, ktorí čo-to doniesli z domu. Neskôr nás veľmi potešili aktivity darcov z okolia, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať,“ odkázal riaditeľ Domova pre seniorov Peter Mucha s tým, že 140 kusov prišlo od neznámych darcov, ďalšie poprichádzali od viacerých súkromných firiem.


Zákaz návštev


Aktuálnu situáciu vnímajú v zariadení vážne a hrozbu koronavírusu nepodceňujú. „Snažíme sa reagovať na vývoj situácie a na dostupné informácie, ktoré máme a tiež v čase ako prichádzajú. Prvou reakciou na počiatočné vyhlásenie hlavného hygienika verejného zdravotníctva SR bolo rozhodnutie o zákaze návštev príbuzných klientov v zariadení, zákaze opúšťania areálu pre klientov a sprísnení hygienických opatrení týkajúcich sa priestorov, osôb a pravidiel prevádzky,“ opísal súčasný stav riaditeľ.Obdiv si zaslúžia aj zamestnanci


Momentálna situácia je náročná nielen pre klientov, ale aj ich príbuzných. Zariadenie však svojimi opatreniami minimalizuje riziká nákazy. „Uvedomujeme si, že neexistujú opatrenia, ktoré by úplne vylúčili možnosť nákazy. Jedným z opatrení bola karanténa zamestnancov nariadená lekárom, ktorým sa vrátili príbuzní zo zahraničia. Po nej sa vrátili do práce, ale bez testovania na prítomnosť koronavírusu, čo nezaručuje, že ho nemali. Tiež musíme zásobovať, nakupovať potraviny, vyplácať dôchodky, naviac robiť osobné  nákupy aj klientom a to sú možné cesty, cez ktoré sa môže nákaza do zariadenia dostať. Nie je to ľahká situácia, zabezpečovať kompletnú starostlivosť o ľudí, ktorí sú na ňu úplne odkázaní. Preto musím vyzdvihnúť zvlášť prácu zamestnancov v sociálnych službách, v pobytových zariadeniach, ktorá sa prerušiť nedá a o ktorých sa veľmi málo hovorí,“ poznamenal P. Mucha.


Situácia sa zlepšuje


Zrejme aj pod tlakom udalostí, ktoré sa udiali v obdobnom zariadení v Pezinku, kde sa nakazili viacerí ľudia a na infekciu dokonca zomreli sa situácia postupne zlepšuje. „Cítime väčšiu podporu zo strany zdravotníckych zariadení a RÚVZ, ktoré začínajú postupne testovať našich zamestnancov a klientov na prítomnosť koronavírusu, hoci neprejavujú príznaky ochorenia, ale aby sme preventívne monitorovali situáciu,“ ozrejmil riaditeľ s tým, že verí v zvládnutie situácie a zároveň v lepšiu ľudskosť a fungovanie systému.FAKTY – Domov pre seniorov


Zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj má kapacitu 155 klientov. Poskytujú v ňom tri druhy sociálnych služieb – zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie na poskytovanie služieb klientom s demenciou a Alzheimerovou chorobou a domov sociálnych služieb. „Vo všetkých druhoch služieb sú cieľovou skupinou seniori. Poradovník do zariadenia vedie náš zriaďovateľ, a to pre každý druh služby samostatne. Čakacia lehota na umiestnenie do zariadenia je od šiestich mesiacov do troch rokov od zaradenia žiadosti do poradovníka čakateľov,“ priblížil nám Peter Mucha, riaditeľ Domova pre seniorov v Starej Ľubovni.


Peter Rindoš, foto: Edvin Fazekaš


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 15 (21. apríl 2020)

Comments


bottom of page