top of page
  • Mário Veverka

Seniori v JDS sa rozrástli

Updated: Jul 30, 2020


vlcsnap-2018-05-11-12h47m15s921

V zasadačke Okresného úradu sa koncom apríla konal VI. Okresný snem Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) v Starej Ľubovni. Obsahom rokovania bolo najskôr vyhodnotenie činnosti i hospodárenia za roky 2015 – 2017. A ako poznamenal Ján Barilla (na fotografii), čísla hovoria len o pozitívach.


„Počas tohto obdobia vzrástla naša členská základňa o 140 členov – na 1 145. Pribudli nám dve nové základné organizácie, navyše, začiatkom roka 2018 vznikla ďalšia, a to v Malom Lipníku,“ konkretizoval najdôležitejšie fakty muž, ktorý na predsednícku stoličku zasadol v apríli 2017. Zhruba 60 delegátov zo 16 základných organizácií si však z jeho úst vypočulo aj programové ciele na nastávajúce volebné obdobie. Medzi základné úlohy patrí podľa J. Barillu zvýšenie členskej základne o 15 % a založenie 4 nových základných organizácií v okrese. „Cestou Rady vlády pre seniorov tiež chceme vylepšovať sociálne podmienky seniorov, a to zmenou vianočného príspevku na 13. dôchodok, valorizáciou dôchodkov a odstránením diskriminácie starodôchodcov spred roku 2004,“ naznačil z ďalších plánov predseda Okresnej organizácie JDS. Týmto však, ako pokračoval, ich výpočet nekončí. Radi by totiž presadili i bezplatné cestovanie seniorov v modeli autobus + najbližšia železničná stanica, skvalitnenie opatrovateľskej pomoci či možnosť využívania relaxačno-liečebných pobytov v kúpeľoch. A v neposlednom rade aj „zvýšenie limitu na doplatky za lieky pre seniorov,“ dodal ešte J. Barilla, ktorý chce v lokálnom merítku rozvíjať spoluprácu s partizánskymi organizáciami, ĽOS, CVČ, Mestským klubom dôchodcov a Klubom kresťanských seniorov.

vlcsnap-2018-05-11-12h48m23s593

Po diskusii, ktorá sa niesla v duchu podpory realizácie programových cieľov a naplnenia cieľov memoranda uzatvoreného medzi OO JDS a Ľubovnianskym regionálnym zdužením miest a obcí do roku 2021, sa uskutočnili voľby do orgánov JDS a tie rozhodili, že seniorov okresu povedie aj v nasledujúcich štyroch rokoch Ján Barilla. Posty podpredsedov obsadili Mikuláš Jura, František Horal a Juraj Rešetár.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 19 (15. mája 2018)


Comments


bottom of page