top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Samospráva pomohla podnikateľom s nájomným

Podnikateľom v mestských priestoroch Starej Ľubovne odpustila samospráva nájomné. Mesto táto pomoc vyjde na takmer 14-tisíc eur.Mesto Stará Ľubovňa prenajíma priestory vo viacerých mestských budovách. Najviac nájomcov má v OD Družba a tzv. Bielom dome na Nám. gen. Štefánika. V 1. vlne pandémie poskytla radnica pomoc na nájomnom celkovo 77 podnikateľským aj nepodnikateľským subjektom čiastkou 6 721 eur. V priebehu druhej vlny, keď pandémia zasiahla citeľnejšie, sa výška pomoci zo strany Mesta blíži k čiastke 14-tisíc eur. Tieto prostriedky tvoria 50 % úľavy na nájomnom, pričom druhú polovicu dokladá štát na základe žiadosti adresovanej na Ministerstvo hospodárstva SR. 

„Uvedomujeme si vážnosť situácie, v ktorej sa podnikatelia ocitli v tejto neľahkej dobe, a preto som rád, že môžeme aspoň takýmto spôsobom pomôcť. Pevne veríme, že všetci podnikatelia v našom meste zvládnu prejsť cez pandémiu a budú môcť po nej naďalej vykonávať svoje podnikateľské aktivity,“ konštatoval primátor mesta Ľuboš Tomko.


Naďalej tak Mesto chce podporovať nájomcov v mestských priestoroch, kým budú mať svoje prevádzky nútene zatvorené. Spolu so štátnou podporou tak môžu mať nulové náklady na nájomnom.


foto: ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12 (30. marec 2021)


Komentarze


bottom of page