top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

S Jagiellońskou univerzitou

Updated: Jul 9, 2020


mikulik1

V historickej pracovni grófov Zamoyských sa na hrade Ľubovňa uskutočnilo slávnostné podpísanie memoranda o vzájomnej spolupráci.


Ľubovnianske múzeum zastúpené riaditeľom Daliborom Mikulíkom a riaditeľom poľskej nadácie zámku Zawiszy Czarnego v Rożnowie podpísali porozumenie o odbornom grantovaní Výskumného Centra Pohraničia a memorandum o odbornej spolupráci s Jagiellońskou univerzitou a so Spolkom Slovákov žijúcich v Poľsku . So zámkom v Roznowie spája hrad Ľubovňa osoba Zawiszy Czarnego, ktorý bol majiteľom hradu v Roźnowie a zároveň bol niekoľko rokov spišským starostom. V rámci plánovaných projektových aktivít má vzniknúť centrum zamerané na výskum dejín uhorsko-poľského, resp. slovensko-poľského pohraničia, výskum dejín etník žijúcich na dnešnom slovensko-poľskom pohraničí a skúmať sa má aj vplyv migrácie na kultúru a ekonomiku tohto územia. ,,Dohoda nemá byť len o materiálnej kultúre, o obnove pamiatok. Dôležité je v tomto prípade zamerať sa na spoločnú históriu a na to, ako bola kedysi Európa prepojená, ako fungovali cezhraničné vzťahy a akú úlohu v nich zohral samotný hrad Ľubovňa,“ informoval riaditeľ múzea Dalibor Mikulík.


VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCA Dohodu, ktorú symbolicky spečatili s brandy Zámoyski, vznikla v rámci programu Interreg PL – SK 2014 – 2020 Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva. Práve prostredníctvom toho sa múzeum uchádza o finančné prostriedky v celkovej výške 1,7 milióna eur, ktoré by boli použité aj na obnovu podhradia. ,,Verejnosť často vníma iba hrad a skanzen a nevníma to, čo je takým technickým zázemím celej inštitúcie. Pre mňa osobne je to jeden z najdôležitejších objektov, pretože sa tam nachádza to najcennejšie, čo naše múzeum vlastní – zbierkový fond v počte 26 tisíc kusov, ktorému treba zabezpečiť vhodné podmienky,“ dodal D. Mikulík. Financie by mali smerovať na obnovu objektu – depozitára č. 2, čo predstavuje nielen rekonštrukciu  budov v podhradí, ale aj realizáciu vzduchotechniky či odborného pracoviska pre kurátorov jednotlivých fondov. Spolupráca s Jagiellońskou univerzitou je pre riaditeľa Ľubovnianskeho múzea D. Mikulíka veľmi výnimočná. ,,Tým, že sme boli 360 rokov súčasťou poľského kráľovstva, tak oni majú vo svojich fondoch zbierky, archiválie a pramene týkajúce sa hradu Ľubovňa. Ide o rôzne kresby, historické predmety a iné materiály zo 16. až 19. storočia.“ Všetky ciele, ktoré sú súčasťou podpísanej dohody, by sa mali realizovať cez výskumy, ale aj v rámci organizovania konferencií, seminárov, workshopov a publikovaní odborných materiálov.


Foto: Peter Šlosár        


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 2 (16. január 2018)


Comentarios


bottom of page