top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Súťaž: Spoznávame na fotografiách

Updated: Jul 7, 2020


spoznávame na fotografiách

Sme radi, že reagujete  na súťaž Spoznávame na fotografiách. Veríme, že sa tak spoločne dostaneme k fotografiám, ktoré ležia v súkromných archívoch a pritom by si ich radi pozreli všetci. Na súťaž, zvlášť na jej zameranie (a tým je aj spoznávanie ľudí alebo okolností, kedy fotografia vznikla), reagovala minulý týždeň aj obec Plaveč, ktorá verí, že sa nájde niekto, kto vnesie viac svetla do nádhernej fotografie. „Keď sme fotku uverejnili v obecných novinách, tak sa niektorí sťažovali, že to nie je fotka z Plavča, lebo také zvony nie sú v kostole. Majiteľ fotky na túto otázku povedal, že tieto zvony boli ukradnuté a všetky terajšie zvony sú už nové. Tak nevieme, kde je pravda. A radi by sme zistili viac aj od čitateľov Ľubovnianskych novín, možno niekto podá viac informácií,“ pripísali nám z obecného úradu. Tak, milí čitatelia, zapojte do pátranie aj svojich starých či prastarých rodičov, možno sa nám spoločne podarí odhaliť tajomstvo fotografie z roku okolo 1900 z farskej plavečskej kroniky. Vie sa o nej, resp. sa iba dedukuje, že ide o svätenie nových zvonov. Jeden z nich bol pravdepodobne ukradnutý počas vojny i to, že najvyššia pani pri zvonoch je zrejme grófka, ktorá bývala v kaštieli v obci. Nuž, ak viete viac, alebo to viete zistiť, napíšte nám. Súťaž, ako sme už avizovali, bude aj odmenená. A to knihami od Pavla Mišenka Objavené v ľubovnianskom archíve a najaktívnejšieho prispievateľa odmeníme aj predplatným na rok 2019. A neodmenených isto nenecháme ani tých, ktorí prispejú zaujímavými informáciami k fotografiám.


Foto: archív obce Plaveč


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 5 (6. február 2018)


Comments


bottom of page