top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Psy nesmú na cyklotrasu, podia VZN č. 42 by ale mohli

Updated: Jul 3, 2020


DSC_0785

Cyklotrasa okolo rieky Poprad už slúži všetkým športuchtivým, je označená a je teda jasné, kto na ňu môže a kto nie. Voľne pobehujúce psy by tam prístup nemali mať. Paradoxom ale je, že táto lokalita bola kedysi určená práve pre voľný pohyb psov.


Psičkári sa často ponosovali, že ich miláčikovia si nemali kde do sýtosti voľne pobehať. Aj preto im radnica Všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 42 o chove a držaní psov na území mesta vymedzila lokality na voľný pohyb psov a toto VZN-ko bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva (MsZ) č. XX/2013, a to 21. februára 2013. Momentálne je tak podľa tohto aktuálneho mestského nariadenia voľný pohyb psov dovolený v týchto lokalitách: v okolí rieky Poprad  (od mostu pre peších cez rieku Poprad pri povodňovom dome v smere na obec Hniezdne po oboch stranách toku po hranicu katastra mesta), v okolí potoka Jakubianka (od brodu cez potok Jakubianka za autoumyvárňou  Čoma v smere na obec Nová Ľubovňa po hranicu katastra mesta obojstranne) a v okolí miestnej komunikácie Okružná ul., križovatka zo sídliska smerom na nový cintorín obojstranne. A takisto platí, že „venčiť“ psa je možné kdekoľvek mimo zastavanej časti mesta vo voľnej krajine. „Vzhľadom k skutočnostiam, že 17. augusta tohto roka, s právoplatnosťou 11. septembra, bola skolaudovaná cyklotrasa v smere Stará Ľubovňa – Hniezdne, je v záujme mesta upraviť VZN na rokovaní MsZ a lokalitu pri rieke Poprad, v niektorých častiach, pre voľný pohyb psov vyňať,“ vyjadril sa k téme prednosta MsÚ Aleš Solár. Ako dodal, aj na základe schváleného prevádzkového poriadku cyklotrasy ani cyklista nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera.


Problémom aj psy v osadách Zrejme tak už nové mestské zastupiteľstvo dostane na stôl úpravu VZN č. 42, napokon aj Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v § 5 uvádza, že ,,obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je a) voľný pohyb psa zakázaný a b) vstup so psom zakázaný.“ Problémom ale môžu byť aj psy voľne pobehujúce po rómskej osade na Továrenskej ulici, ak totiž zamrzne rieka Poprad, dokážu ľahko prejsť na cyklotrasu. „V spolupráci s mestskou políciou tu chceme pristupovať k odchytom takýchto túlavých psov,“ vyjadril sa už na ostatnom MsZ primátor Ľuboš Tomko.

DSC_0771

Z Továrenskej ul. psy cez zamrznutú rieku ľahko prebehnú.


Na tomto úseku bude zrejme problémov viac, aj ďalšia časť v Podsadku je znáa množstvom túlavých psov, o ktorých sa majitelia nestarajú tak, ako im to nariaďuje zákon  i mesto. „V zmysle týchto platnýchpredpisov bude postupovať mestská polícia v Starej Ľubovni v spolupráci s právnym referátom, a to v rámci priestupkového konania,“ dodal prednosta MsÚ.


Foto: Mário Veverka


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 45 (4. december 2018)


Comments


bottom of page