top of page
  • Anna Lazorčáková

VIDEO Po štvornohých miláčikoch treba upratať, inak hrozia pokuty!

Updated: Mar 24, 2021

Niektorí majitelia psov zabúdajú na to, že pri prechádzke treba odpratať kôpky, ktoré po sebe ich miláčik zanechá. Hrozí tu až 65-eurová pokuta. Na neporiadnych psičkárov si viac posvietia mestskí policajti.

Hlavne po roztopení snehu sa ukázalo, že nie všetci majitelia psov rešpektujú mestské nariadenie O chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa č. 42. Mestskí policajti upozorňujú, že budú častejšie kontrolovať.

Na prechádzku so psom si jednoducho treba vždy pribaliť vrecúško.

„Túto skutočnosť je osoba, ktorá psa vedie, povinná preukázať na vyzvanie príslušníkom mestskej polície. Ak pes znečistil verejné priestranstvo a osoba, ktorá je s ním, neodstráni exkrementy, dopustí sa priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta do 65 eur,“ poznamenal Oskár Ščigulinský (na fotografii), náčelník Mestskej polície v Starej Ľubovni.


PROBLÉM S NEPRIHLÁSENÝMI PSAMI

Vrecká so psími výkalmi sa môžu vhadzovať do košov na to určených a tiež do každého smetného koša na komunálny odpad.

„Každý majiteľ, ktorý zaplatí daň za psa, dostane od samosprávy vrecúška na psie exkrementy. Do rodinného domu 100 kusov a pre vlastníkov psov v bytovkách 200 kusov ročne,“ informovala Lucia Valkučáková, referentka daní a poplatkov Mestského úradu v Starej Ľubovni. Zároveň poznamenala, že samospráva rieši problém s veľkým počtom neprihlásených psov, preto radnica vyzýva občanov, ktorí vedia, že v ich okolí je chovaný takýto pes, aby to oznámili.CHÝBAJÚ NÁDOBY NA PSIE EXKREMENTY?

Na psie exkrementy slúžia kontajnery zelenej farby označené piktogramom psa, v meste ich je v rôznych lokalitách vyše 20.


Tomáš


„Podľa mňa je dostatok nádob. Možno by som ešte uvítal, keby pribudli dva-tri koše v blízkosti sídliska. Myslím si, že keď je človek na prechádzke so psom, tak už zájde aj tých sto metrov ku kontajneru, aby to vyhodil.“
Darina

„Nosím so sebou vrecká, do ktorých vkladám výkaly, a keď vidím kôš, tak ich vyhodím. Tam, kde nádoby na psie exkrementy chýbajú, ich hádžem do košov na komunálny odpad. Nemáme ich dostatok v blízkosti Družby, ale tiež vo verejných častiach mesta.“


Katarína


„Nádoby na psie exkrementy nie sú dostupné úplne všade. Potom je s tým trochu problém a nosím to po meste, lebo nechcem to niekomu hádzať do kontajnerov. Je ich málo, hlavne na miestach, ktoré vyhľadávajú psičkári.“
Anna Lazorčáková, foto: autorka


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10 (17. marec 2021)


Comments


bottom of page