top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Prváčikov zapísali, uvidia ich až v septembri


V Starej Ľubovni môžu byť po ostatných výnimočných zápisoch do základných škôl, keď tých, ktorých budú vzdelávať, tentoraz nevideli ani nepreverili, všetky školy vcelku spokojné. Situácia je podobná ako pred rokom.


OTVORIA 4 TRIEDY


Najviac zapísaných má najväčšia mestská škola v Starej Ľubovni ZŠ na Komenského ulici. Opäť si budú môcť dovoliť otvoriť štyri triedy prvákov, rodičia tu zapísali 92 detí, čo prekonalo čísla z minulého roku (81). „Elektronický zápis prebiehal úplne bez ťažkostí, vzhľadom k tomu, že kombinovanú formu zápisu – elektronický formulár a osobné stretnutie v našej škole realizujeme už tretí rok. Verím však, že osobné stretnutie s rodičmi a možno i deťmi ešte pred septembrom absolvujeme,“ reagovala na výnimočnú situáciu riaditeľka Alžbeta Chamillová.


NAJVIAC CEZPOĽNÝCH NA LEVOČSKEJ


Spokojnosť zo záujmu okolitých obcí, môže mať centrálna mestská škola na Levočskej ulici, jej riaditeľ Peter Höger vyjadril opäť potešenie z toho, že z 31 zapísaných je až 21 ich budúcich prvákov z okolitých obcí. Rátajú tu síce s tromi odkladmi, môžu si opäť dovoliť otvoriť dve triedy. „Komunikácia s rodičmi bola napriek výnimočnej situácii bezproblémová, mohli okrem elektronického prihlásenia prísť aj osobne za osobitných podmienok. Využili to dve rodiny,“ povedal riaditeľ, ktorý podotkol, že im logicky chýba neopakovateľná atmosféra zápisov, ktorá mala svoje čaro pre rodičov i deti a kde mohli preveriť tak vývojové, vedomostné, ako i logopedické zdatnosti detí.


Rovnako to cítili i v ZŠ Za vodou, kde situácia prakticky kopírovala predošlý rok. Pre nový školský  2020/21 tu majú zapísaných 19 detí. „Otvoríme štandardne jednu triedu,“ informovala zástupkyňa riaditeľa školy Ivana Vresilovičová. V škole na sídlisku Východ tiež realizovali zápis aj elektronicky. „Výhodou tohto spôsobu zápisu je, že rodič môže príslušné údaje a informácie vypísať doma, v pohodlí a bez časového stresu,“ dodala zástupkyňa riaditeľa školy.


CIRKEVNÁ ŠKOLA S POČTOM KLESLA


Napriek poklesu oproti minulému roku sa nesťažuje ani jediná cirkevná škola v meste ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Jej riaditeľka Monika Maníková hlási 30 zapísaných detí, čo je síce menej ako vlani (48), ešte stále však zvažujú, či otvoria jednu veľkú triedu, alebo dve menšie. „Máme ohlásené odklady povinnej školskej dochádzky, tak podľa toho sa rozhodneme. Do začiatku školského roka sa ešte môže počet zmeniť z dôvodu sťahovania rodičov,“ dodala riaditeľka školy na Štúrovej ul.


KLASICKÝ ZÁPIS IBA V PODSADKU


A výnimočný zápis nijako nepostihol ZŠ v Podsadku. Zatiaľ rátajú so 48 budúcimi školákmi (dva nulté a dva prvé ročníky), čo je dokonca nárast o 9 žiakov oproti vlaňajšku.


Tu sa však konal zápis klasickou formou za dodržania všetkých epidemiologických opatrení, tiež bez prítomnosti detí. „Zápis na našej škole neprebiehal elektronicky, a to vzhľadom na technické možnosti našich rodičov. Vykonávali sme ho papierovou formou vo vonkajšom areáli školy za pomoci členov hliadky,“ informovala Slavomíra Gribová.


Foto: z minuloročného zápisu v ZŠ Podsadek


Článok bol publikovaný v ĽN č. 18 (12. máj 2020)

Comments


bottom of page