top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pripravuje sa nová kniha

Updated: Jul 10, 2020


rubrika_nova

Ľubovnianska mediálna spoločnosť (ĽMS) pracuje okrem svojej známej činnosti (týždenné vydávanie Ľubovnianskych novín, vysielanie Ľubovnianskej televízie a denná aktualizácia svojho webového portálu) na vydaní knihy.


Je to, dá sa povedať, výnimočný a priekopnícky počin. Aj keď dodať treba, že ĽMS už má vo svojej 15-ročnej histórii za sebou viaceré spolupráce na vydaní publikácií, hlavne v rámci projektových aktivít. Práve pripravovaná vyše 250-stranová kniha však bude výnimočná tým, že ĽMS sa pustila do nej ako vydavateľ a čitatelia v nej nájdu materiály súvisiace s Ľubovnianskymi novinami (ĽN). Už jej názov Objavené v ľubovnianskom archíve musí byť povedomý predovšetkým stabilným čitateľom ĽN. Rubrika s rovnomenným názvom sa totiž objavovala na stránkach ĽN neuveriteľné tri roky a dosiahla sto pokračovaní. „Mala veľký úspech a často k nám do redakcie chodili čitatelia, študenti, ktorí hľadali spätne niektoré číslo, lebo im trebárs ušiel článok v rubrike alebo ho potrebovali do nejakej práce, bakalárskej alebo magisterskej. A, samozrejme, ak sme mali nejakú pauzu v rubrike, mnohí sa pýtali – či bude pokračovať. A to nakoplo aj autora Pavla Mišenka a rubrika bola naozaj rekordná,“ priblížil konateľ ĽMS Mário Veverka. Na vydanie knihy by však len nadšenie autora a ĽMS logicky nestačilo, keď sa k tomu pridala podpora samosprávy i viacerých občanov mesta, mestská spoločnosť sa pustila do tejto náročnej práce aj s hľadaním ďalších sponzorských a projektových finančných zdrojov. Dnes už môžeme prezradiť, že publikácia sa po niekoľkomesačnom úsilí finalizuje. A čo v nej čitatelia nájdu? Tak v prvom rade články uverejňované v Ľubovnianskych novinách v rubrike Objavené v ľubovnianskom archíve v rokoch 2013 – 2016. Budú ale prehľadne rozdelené do kapitol i podkapitol, obohatené aj o nové fotografie i informácie. „Často sa nám stalo, že po uverejnení článku k nám prišli čitatelia a priniesli fotografiu, ktorá sa hodila viac do redakčného materiálu, ale bolo už po uzávierke. A nové, doplňujúce informácie poskytovali aj autorovi Pavlovi Mišenkovi. A mnohé z toho bude práve doplnené aj v knihe. Bude to naozaj dobré čítanie,“ poznamenal M. Veverka. Sám autor verí, že stovky hodín, ktoré strávil v tunajšom archíve, aby spracoval doslova objavené a často rokmi nepovšimnuté historicky zaujímavé informácie a priniesol ich ako prvé pre čitateľov ĽN, budú takto naozaj zúročené. „To, či  bude publikácia úspešná alebo nie, posúdia v konečnom dôsledku čitatelia. Rád by som slovo „čitatelia“ podčiarkol, pretože pôjde o 250 strán prevažne textového materiálu, aj keď obohateného o autentické historické fotografie. Tieto sa podarilo do pripravovanej knihy získať prevažne od dopisovateľov a spolupracovníkov ĽMS, ktorým by som týmto chcel úprimne poďakovať,“ povedal Pavol Mišenko. Vydavateľ – ĽMS i autor sa tak už spoločne tešia na deň, kedy nová kniha uzrie svetlo sveta. Napokon tento počin je len dôkazom toho, že regionálne médiá môžu plniť aj iné úlohy, majú to šťastia, že spravujú obrovský mestský i regionálny archív fotografií, materiálov, dokumentov…, ktoré často nedostanú miesto v novinách, a navyše v súhrnnej forme môžu byť mimoriadnym prínosom pre mesto i región. A faktom tiež je, že ĽN mali počas svojej vyše 42-ročnej histórie a, samozrejme, stále majú verných dopisovateľov a fanúšikov, ktorí radi, často bez nároku na honorár ponúknu k zverejneniu naozaj hodnotné materiály.

rubrika_stara

Články v rubrike Objavené v Ľubovnianskom archíve registrovali čitatelia v rokoch 2013 -2016 a mala dve grafické podoby.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 32 (12. september 2017)


留言


bottom of page