top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Pripomíname si ich 17. novembra: Viac ako 5-tisíc detí sa na Slovensku narodí predčasne

17. november má okrem Medzinárodného dňa študenstva aj iný rozmer. Je to Svetový deň predčasne narodených detí. Založili ho európske rodičovské organizácie a rodičia predčasne narodených detí. Farbou predčasne narodených detí je purpurová, a preto sa v tento deň aj mnohé historické budovy a pamiatky rozsvietia purpurovou farbou. Okrem známeho Big Benu v Londýne, Eiffelovej veže v Paríži či Opera House v Sydney sa k tejto tradícii pridajú aj mnohé budovy na Slovensku, napr. Bratislavský hrad či Dóm sv. Alžbety v Košiciach.


Odhaduje sa, že celosvetovo sa každý rok predčasne narodí až 15 miliónov detí, pričom tento trend je stúpajúci. Asi 1 milión z nich neprežije komplikácie predčasného pôrodu. Navyše, mnohé z tých, ktoré prežijú, čelia ľahším či ťažším zdravotným komplikáciám, ktoré môžu (ale nemusia) byť celoživotné. Na Slovensku je to ročne viac ako 5-tisíc detí, no za posledných 15 rokov vzrástol u nás tento počet o viac ako 30 percent.

To, či predčasne narodené deti prežijú, závisí aj od toho, kde sa narodili. Napríklad viac ako 90 % extrémne predčasne narodených detí narodených v krajinách s nízkymi príjmami zomiera počas prvých dní života. V krajinách s vysokými príjmami je to však menej ako 10 % detí. Svoju úlohu, samozrejme, zohráva aj úroveň zdravotníctva.


Presná príčina, prečo sa dieťatko vypýta na svet priskoro, sa málokedy zistí. Môžu za tým byť ochorenia matky (napr. vysoký krvný tlak, ťažká anémia, cukrovka), jej vyšší vek, gynekologické komplikácie, prekonaný stres, ale i to, či rodičia otehotnejú pomocou asistovanej reprodukcie. Niekedy sa dieťatko vypýta na svet skoro samo a až neskôr sa zistí, že je za tým jeho ochorenie, nedostatočná výživa ap.


Predčasniatka nie sú iba menšie bábätká

Tehotenstvo trvá 40 týždňov a za predčasne narodené sa považujú deti, ktoré sa narodia medzi asi 24. až 36. týždňom, pričom platí, čím neskôr sa dieťa narodí, tým väčšie šance na život má. Za dolnú hranicu životaschopnosti sa považuje 24. týždeň alebo pôrodná hmotnosť 500 g. Po narodení je predčasne narodené dieťa nezrelé, jeho imunitný, dýchací, tráviaci systém potrebujú ešte dozrievať. Po narodení putujú tieto deti do inkubátorov na rôzny čas a podstupujú adekvátnu liečbu. Extrémne nezrelí novorodenci, narodení pred 28. týždňom tehotenstva, ktorí vyžadujú vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť, sú odosielaní do špecializovaných, tzv. perinatologických centier, ktorých máme na Slovensku šesť: v Bratislave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Martine, Prešove a Košiciach. Tieto bábätká sú sledované lekármi-neonatológmi a špecializovanými zdravotnými sestrami.

U predčasniatok sa hodnotí tzv. korigovaný vek. Určuje sa podľa pôvodného termínu pôrodu, nie podľa dátumu narodenia. Napríklad ak sa dieťa narodilo o dva mesiace skôr, je v 4 mesiacoch života hodnotené korigovaným vekom, ako by malo len 2 mesiace.


Doma to nemusí byť ľahšie

Mnohí novopečení rodičia sa nemôžu dočkať, kedy si svoje bábätko dovezú domov, no pri predčasniatkach nie je dobré nič urýchliť. Aj po príchode domov čaká totiž tieto detičky množstvo vyšetrení v špecializovaných ambulanciách, napr. u pneumológov, neurológov, oftalmológov a iných špecialistov, a to často až do nástupu do školy. Ich rast a vývoj je sledovaný aj v neonatologických ambulanciách. Zvyčajne sa im nevyhnú ani pravidelné rehabilitácie, napr. Vojtovou metódou.

Na rozdiel od bábätiek narodených v termíne môžu byť predčasniatka spavejšie, alebo, naopak, spať menej, sú citlivejšie na bolesť, svetlo, ťažkosti sa môžu objaviť s kŕmením a priberaním, oneskoreným motorickým vývojom, rečou, zníženou imunitou a s tým súvisiacou častejšou chorobnosťou, čo kladie na rodičov zvýšené nároky, najmä ak majú staršie deti, ktoré môžu zo škôlky či školy priniesť rôzne vírusy.


Ak sa aj vaše dieťa či vnúča narodilo predčasne, výčitkami svedomia mu nepomôžete. Len málokedy to je možné ovplyvniť. Vaše predčasniatko možno potrebuje viac vašej i odbornej starostlivosti, ale to, že sa na svet poponáhľalo, v budúcnosti nemusí nič znamenať. Jedno je však isté – ako každé dieťa, potrebuje veľa, veľa lásky.

Strach a obavy, ktoré majú rodičia predčasniatok, sú však pochopiteľné. Množstvo nových informácií, neistota pred vyšetreniami, kolísavý zdravotný stav malých bojovníkov – to všetko je pre celú rodinu veľmi náročné. Príbehy detí, ktoré sa narodili predčasne a dobehli svojich rovesníkov, a žijú dokonca aj v našom meste, sú však dobrým príkladom toho, že dôležité je nestratiť nádej.


Dagmar Baluchová, foto: pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (16. november 2022)

bottom of page