top of page
  • Peter Rindoš

Prioritou mládež i dospelí

Mládež radia v klube medzi priority, tomu prispôsobujú aj svoje zámery. Mestský futbalový klub v Starej Ľubovni pripravoval v čase pandémie nové projekty, vďaka ktorým chce zlepšiť podmienky práve pre talenty. O aké aktivity išlo, nám priblížil v krátkom rozhovore prezident klubu Ján Fröhlich.

V MFK razíte filozofiu odchovať si vlastných hráčov, čo si vyžaduje najmä zlepšenie podmienok pre prácu s mládežou. S tým má súvisieť vypracovanie konkrétneho zámeru, ktorý ste poslali na Slovenský futbalový zväz (SFZ). O čo presne ide?

- Už počas posledných troch rokov sme sa snažili o vytvorenie viacerých mládežníckych kategórií, keď sme do prvej ligy postupne prihlásili prípravkárov v kategóriách U 9, U 10 a U 11, ale vytvorili sme aj kategóriu mladších dorastencov U 17. V polovici marca tohto roka sme podali žiadosť na SFZ, kde nám bol schválený program Útvaru talentovanej mládeže v pozícii čakateľ. Zároveň sme riešili s tým súvisiace personálne zmeny.


 Čo znamená pozícia čakateľa v praxi?

- Náš klub prihlásil našich terajších trénerov na kurz UEFA B, čo znamená, že v budúcnosti budú mať potrebnú vyššiu trénerskú kvalifikáciu. Ide o trénerov Solotruka, Mindžáka, Foľvarského a Furtkeviča. Samozrejme, k licenčnému konaniu sme museli doplniť do zoznamu aj trénerov, ktorí majú vyššiu kvalifikáciu, čím sme menili aj štruktúru mládežníckych trénerov. Potrebujeme doplniť aj kategórie, ktoré MFK nemá, a to napríklad U 14 a U 12. Naším cieľom je, aby bol klub v blízkej budúcnosti konkurencieschopný a dokázal vychovávať hráčov nielen pre nás, ale aby pomáhal aj klubom v rámci okresu Stará Ľubovňa. Boli by sme radi, keby sa nám v budúcnosti podarilo vychovať aj nejakého reprezentanta.

 

Čo si celý proces vyžiada a čo prinesie?

- V prvom rade musíme spoločnými silami navýšiť rozpočet, či už v spolupráci so samosprávou a našimi podporovateľmi a aj vďaka kvalifikovaným trénerom dostať klub na požadovanú úroveň. Záleží na nás, aby sme mladým adeptom vytvorili lepšie podmienky.

K dnešnému dňu nám SFZ schválil, ako čakateľovi Útvaru talentovanej mládeže dotáciu na športové pomôcky a vzdelávanie v sume päťtisíc eur. Ak sa nám podarí dosiahnuť štatút samotného Útvaru talentovanej mládeže, už by sme sa bavili o dotácii 20-tisíc eur ročne od zväzu.

V spojitosti so zámermi vzišla v klube požiadavka spôsobu komunikácie s rodičmi detí.

- Ako som spomínal, menili sme takmer celú štruktúru mládeže . Po nedávnom uvoľnení protipandemických opatrení sme sa zamerali na organizačné stretnutia s rodičmi a postupne im vysvetľovali, aký zámer s mládežou máme. Potrebujeme trpezlivo pracovať tak, aby mali chlapci záujem reprezentovať MFK.

 

MFK komunikoval aj s vedením okresného futbalu i jednotlivými klubmi, s ktorými má byť podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci.

- Táto myšlienka bola na stole už skôr, s prípravou memoranda nám intenzívne pomáhal náš lekár Peter Karaš a zhodli sme sa na tom aj vo vedení . Chceme dať v tréningovom procese šancu deťom a mládeži v jednotlivých kategóriách, kde nie sú vekové rozdiely a nádejní športovci tak majú väčšiu motiváciu. OFZ nás v tomto podporil, vrátane niektorých klubov, ktoré prejavili záujem spolupracovať. Zatiaľ je to v pracovnej rovine, verím, že v lete budeme poznať definitívu.

Samotné memorandum by spočívalo vo vzájomnej výmene hráčov materského klubu do MFK či už vo forme striedavého štartu alebo hosťovania. Rodičia by nemuseli talentované deti premiestňovať a voziť do iných okresov a krajov, čím by jednak ušetrili a zároveň by dieťaťu zabezpečili kvalitatívny rast.

Samozrejme, aj naďalej platí, že chceme zachovať celkovú štruktúru klubu, to znamená, aby náš A-tím a B-tím stále napredovali. Deti sa potrebujú od našich dospelých hráčov učiť, aby raz medzi nich zapadli.


foto: arc

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č.17 (5. máj 2021)

Comments


bottom of page