top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Pribudli ďalšie bezbariérové priechody

Updated: Jul 20, 2020


V Starej Ľubovni sa už niekoľko mesiacov upravujú nástupy na chodníky pri priechodoch pre chodcov. Tento rok sa bezbariérovými stalo takmer 10 z nich.


„Išlo o priechod pri gymnáziu na Ulici 17. novembra, na Ulici popradskej, kde boli upravené tri priechody, a to pri tržnici, pod oporným múrom mestského úradu a pri obchodnom dome „G“ a priechod k zastávke MAD na Okružnej ulici,“ ozrejmil Michal Sovič z odd. výstavby MsÚ.

Bezbariérovým sa stal aj priechod smerom k tržnici.


Ako dodal, na bezbariérové sa zmenili tiež tri nástupy na chodníky v rámci ich opráv na Ulici tatranskej (pri križovatke s Letnou ul.) a pri budovaní nového chodníka pred Okresným riaditeľstvom policajného zboru. „Tieto práce realizovali Verejno-prospešné služby mesta a tunajšie firmy Fedstav – Ing. Ivan Fedorko a Pavol Romaňak v celkovej sume, aj s úpravou chodníkov, za zhruba 7 500 eur,“ objasnil M. Sovič.

Foto: Helena Musalová


Comments


bottom of page