top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Pribúda ľudí bez domova

Updated: Nov 24, 2021

S príchodom zimy sa ľudia v zložitej sociálno-ekonomickej situácii začínajú zgrupovať pri obchodných domoch. Vo večerných hodinách sa zdržiavajú v predsieňach jednotlivých supermarketov. Niektorým obyvateľom naháňajú strach.

Po uliciach Starej Ľubovne sa pohybuje približne 10 – 11 ľudí bez vlastného domova. Ide väčšinou o obyvateľov mesta. Dvaja sú s trvalým pobytom obcí z okresu, ale aj tí sú dlhodobo spojení so Starou Ľubovňou. „Niektorí z nich sa na určité obdobie stiahnu, napríklad, keď sú na

protialkoholickom liečení alebo nejakých brigádach. Potom sa znova vracajú na ulicu,“ ozrejmila Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ.


NEPRIPÚŠŤAJÚ SI PROBLÉM S ALKOHOLOM

V uplynulom období urobili terénni pracovníci kompletný monitoring týchto ľudí a nadviazali s nimi kontakty. Podrobnejšie informácie o nich zbierali preto, aby im mohla byť poskytnutá adresná pomoc. „Zisťovali či majú príbuzných, dlhy, problém s alkoholom a či to už skúšali riešiť, ale aj to či sú zaočkovaní, príp. či majú dostatok informácií o covide. Z týchto informácií potom vychádzame pri riešení ich individuálnych problémov,“ vysvetlila M. Raššová. Zo zisťovania vyplynulo, že niektorí si vlastný problém s alkoholizmom nepripúšťajú. Napríklad jeden z nich by svoju závislosť chcel liečiť, ale nedovolí mu to štvortisícový dlh v poisťovni.

MESTSKÁ POMOC S HYGIENOU

Za asistencie sociálnych pracovníkov môžu bezdomovci využiť služby strediska osobnej hygieny v Podsadku, kde sa môžu osprchovať a oprať si oblečenie. Túto bezplatnú službu pravidelne využívajú len dvaja bezdomovci. „Sociálni pracovníci pomáhajú aj so sprostredkovaním potravín, ktoré pravidelne v spolupráci so spol. LIDL raz týždenne preberáme. Jednorazový nákup potravín pre bezdomovcov minulý týždeň zabezpečil aj Červený kríž zo Svidníka. Nie je to však komplexné riešenie, pretože potraviny dostávame nepravidelne a stáva sa, že ich bezdomovci nedokážu využiť – múka, cestoviny a pod. V súčasnosti preto pripravujeme podmienky na výdaj jedného teplého jedla denne,“ zhrnula M. Raššová.

Nocľaháreň bola aj v dome na Ul. SNP, pre zlý stav ho museli zbúrať.

TEPLÚ STRAVU IM NOSILI POD MOST

Najväčší problém predstavuje pre samosprávu bývanie pre týchto ľudí. Niektorí z bezdomovcov v mestských bytoch žili, boli však vysťahovaní pre svoje dlhy. „Skúšali sme im pomôcť zaplatením bývania v miestnej turistickej ubytovni, ale ani tam sa nevedeli udržať pre porušovanie prevádzkového poriadku a nadmerné pitie. Počas minuloročnej zimy sme im teplú stravu nosili dokonca pod most. Vnímame, že hlavný problém robí práve alkohol, ktorý týchto ľudí vo väčšine prípadov dostal na ulicu,“ skonštatovala M. Raššová.


CHÝBA NOCĽAH

Po novom má mesto vo vlastníctve objekt, ktorý už raz bol krátkodobým ubytovaním pre bezdomovcov, v súčasnosti sa uvažuje o jeho ďalšom využití. Aktuálne však samospráva neprevádzkuje žiadnu nocľaháreň. „Nedokážeme teda bezdomovcom ponúknuť miesto na spanie a komplexné riešenie bezdomovectva neponúka ani štát,“ dodala M. Raššová.


foto: ĽMS 

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2021)


bottom of page