top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Pri rieke Poprad zimuje menej vtákov. Je znečistený!

Updated: Jul 30, 2020


????????????????

Ornitológovia, študenti a dobrovoľníci sa každoročne zapájajú do celoslovenského zimného sčítania vtáctva, ktoré vykonávajú v okolí vodných tokov. Výsledky ale nie sú veľmi priaznivé, a to nielen kvôli zlej kvalite rieky Poprad, ale aj pomerne teplému počasiu.


Najväčšiu pozornosť venovali pracovníci Štátnej ochrany prírody (ŠOP) takmer 150 kilometrovému úseku Popradu, a to od miesta, kde vyviera, až po štátnu hranicu s Poľskou republikou pri obci Čirč. Krok po kroku prechádzali s ďalekohľadmi a zápisníkmi celý tok rieky už od skorých ranných hodín. ,,Táto akcia sa vykonáva po celom Slovensku. Na riekach, ale aj potokoch sčítavame všetky druhy vodného vtáctva, ale robíme aj kompletný monitoring, pretože pri prechádzaní brehov jednotlivých riek často vidíme aj vydru riečnu či bobrov,“ uviedol Vladimír Kĺč, riaditeľ správy PIENAP-u. Pomerne mierna zima a teplé počasie zapríčinili, že rozmanitosť vodného vtáctva je na našom území oproti minulému roku nižšia. Aj napriek tejto skutočnosti tu boli zachytené niektoré druhy severského vtáctva. Za zmienku stojí aj poznatok ornitológov, ktorí upozorňujú na absenciu vtáčieho druhu, ktorým je vodnár potočný. Ten sa zdržiava predovšetkým v čistých vodách, a tie už Poprad podľa slov pracovníkov ŠOP rieka Poprad nemá. ,,Keď sa pozrieme na dno Popradu, tak rok čo rok je špinavšie. Hlavný dôvod takéhoto zanášania môže spočívať v malých vodných elektrárňach, ktoré spomaľujú rýchlosť toku a jemný íl sa tak rýchlo usádza,“ vysvetlil V. Kĺč. Podľa neho sa treba venovať aj tejto problematike, a to hlavne z dôvodu, že okrem vodných elektrární sa kvalita vody zhoršuje aj z dôvodu, že v okolí Starej Ľubovne sa vo väčšej miere začal na polia vyvážať biologický materiál. V minulom roku spôsobil predovšetkým rybárom veľké škody kormorán veľký, ktorý denne ulovil niekoľko desiatok rýb. Ten sa za svojou korisťou môže potopiť až do hĺbky 15 metrov, a preto nízka hladina Popradu je pre neho ideálnym miestom pre lov potravy. ,,To, že sa takéto vtáctvo objavuje v našich zemepisných šírkach, má na svedomí človek. Spomaľovanie tokov, ale predovšetkým globálne otepľovanie zapríčiňujú, že rieka nezamŕza. Ak by bol tok rieky premrznutý, kormorány by sa zdržiavali južnejšie, ako to bolo kedysi,“ dodal V. Kĺč. Sčítanie vtáctva prebiehalo aj na väčších prítokoch Popradu, ako je Kolačkovský potok či Jakubianka a ornitológovia svoju pozornosť zamerali aj na vtáctvo zimujúce okolo Dunajca. Výsledky sčítania a získané poznatky prezradia nielen počet a množstvo druhov vodného vtáctva, ale aj to, ako klimatické zmeny vplývajú na ich zdržiavanie sa v okolí riek a presunov v rámci celého Slovenska.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 4 (30. januára 2018)


Comments


bottom of page