top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Predplaťte si Ľubovnianske noviny!

Updated: Jul 10, 2020


predplatne_2016

Milí čitatelia, od 29. novembra máte opäť možnosť predplatiť si Ľubovnianske noviny. Kým nás však v redakcii navštívite, chceme, aby ste niečo vedeli – budú iné.


Tá prvá, určite najviditeľnejšia zmena, sa dotkne vizáže. Naše novoročné „bábo,“ ktoré v stánkoch i poštových schránkach nájdete 10. januára, bude trochu menšie a mierne tučnejšie. Z dôvodu praktickosti sme sa totiž rozhodli prejsť na „tabloidný“ formát, čo je, na vysvetlenie, veľkosť o čosi väčšia než hárok kancelárskeho papiera. No keďže náklady na tlač a distribúciu zhltnú prakticky všetko z jedného keksíka, oh pardon, z ceny jedného výtlačku,  museli sme sa tiež rozhodnúť, čo s tým budeme robiť ďalej. A na výber sme mali viacero možností – buď zvýšime cenu novín (tu sme pristúpili iba k miernemu zvýšeniu predplatného – namiesto pôvodnej 20-percentnej zľavy, budú mať 10-percentnú oproti cene v predaji), znížime periodicitu (z týždenníka na dvojtýždenník), alebo ich zrušíme úplne. Alebo… alebo „odstrihneme“ televízny program. Samozrejme, vieme, že mnohým z vás bol sprievodcom v spletitom labyrinte televíznych staníc. Máme však za to, že ďalšieho nájdete bez problémov inde (i zadarmo). A tiež dúfame, že tento krok pochopíte. Hádam aj preto, že Ľubovnianske noviny by nemali byť o TV programe, ale o informáciách, správach, radách, príbehoch,… o pozitívach i problémoch v meste a hlavne – o vás. Keďže však čitateľom, ktorým bude za ním aj tak smutno, nechceme zatvoriť dvere, uzavrime dohodu. V ten deň, keď náklad ĽN presiahne 1500 výtlačkov (dnes približne 1200), ho vrátime späť. Bez príplatku. Platí?


Mário Veverka, konateľ ĽMS


Comentários


bottom of page