top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Prídu o strechu nad hlavou? Vysťahovať sa má 46 obyvateľov bytového domu

Updated: Jun 8, 2021

Obyvateľom mestskej bytovky v Starej Ľubovni hrozí, že prídu o strechu nad hlavou. Koncom mája im uplynuli nájomné lehoty a hoci samospráva prisľúbila predĺženie o dva mesiace, 46 ľudí, vrátane malých detí nevie, kde skončia. O situáciu sa začal zaujímať Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Ten hovorí, aby samospráva so zbúraním bytovky počkala. Tá naopak tvrdí, že rizikom je zlý technický stav objektu.


Situácia s bývaním sa týka domu na Ulici SNP v Starej Ľubovni, presnejšie obyvateľov zelenej budovy. Tým bolo pred časom doručené oznámenie z radnice o konci nájmu. „Najprv nám bolo sľúbené, že dostaneme náhradné bývanie. Neskôr nám bolo povedané, že sa budeme musieť vysťahovať,“ povedala päťdesiatnička Alžbeta, ktorá sa stará o jedno vnúča, keďže dcéra so synom odišli za prácou do Čiech. „Nevieme, čo máme robiť. Aj keď si zháňame nájom, ľudia, keď sa dozvedia, že sme Rómovia, tak nás nechcú. To máme teraz skončiť na ulici?“


PRACUJÚCI OTEC RODINY: KAM MÁME ÍSŤ S DEŤMI?

Medzi obyvateľmi neveľkej bytovky sa nachádzajú aj pracujúci, osamelé matky s deťmi či invalidi. Faktom je, že niektorí z domu si stále uplatnenie doteraz nenašli. „S manželom poberáme invalidný dôchodok. Keď nás odtiaľ vysťahujú, kam máme ísť? Pozrite sa, žijeme tu slušne, v bytoch máme čisto, upratujeme, perieme. Prečo nám nezabezpečia náhradné bývanie, ako je to v iných mestách? Veď nájmy si riadne platíme,“ hovorila rozhorčene Darina.

Čo bude ďalej, nevie ani Miroslav, ktorý pracuje neďaleko Starej Ľubovne na bitúnku. „Chodím do práce a mám riadnu pracovnú zmluvu so slušným príjmom. Popri tom poberáme s manželkou dávky na deti. Zohnať nájom sa nám nedarí. Už som sa pýtal aj na meste, ale nič pre nás nemajú. Kam sa máme pobrať s deťmi?“ pýtal sa otec rodiny.


MESTO: BYTOVKA JE PRE RODINY NEBEZPEČNÁ

So zástupcami šiestich dotknutých rodín sa vedenie samosprávy stretlo už viackrát. V predstihu ich zároveň informovalo, že nájmy budú platné iba do konca mája. „Po stretnutí s dotknutými rodinami sme rozhodli, že tým, ktorí nemajú nedoplatky, predĺžime nájom o dva mesiace. Za ten čas sa musia zmobilizovať,“ povedal Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne. Podľa neho môže byť obývanie domu rizikom. „Objekt nemá revízie a nie je pre rodiny bezpečný. Z iných miest vieme, že v bytových domoch dochádza k rôznym tragédiám, čomu by sme chceli u nás predísť. Obyvateľom vieme podať pomocnú ruku, ale zodpovednosť musia prebrať sami za seba. Tento stav nie je z dlhodobého hľadiska udržateľný a mesto ho potrebuje nutne riešiť.“

Ako nám na radnici potvrdili, zelenú bytovku chcú zbúrať ešte tento rok. Podobná situácia v minulosti už v meste nastala. Pred rokmi, rovnako na Ulici SNP odišli nájomníci z jedného domu a ten po nich sanovali. V Podsadku zase predalo mesto dom novým vlastníkom, pričom dovtedajší obyvatelia si napokon našli nové bývanie.


ÚRAD SPLNOMOCNENKYNE VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY - STANOVISKO

„Je jasné, že k zlému technickému stavu domu a k bezprostrednému nebezpečenstvu zrútenia tejto nehnuteľnosti nedošlo z noci na ráno. Pokiaľ nehnuteľnosť nie je v takom stave, že by bezprostredne hrozilo nebezpečenstvo, a výpovedným dôvodom má byť naozaj „iba“ zlý stav budovy“, máme za to, že predísť riziku straty bývania je možné realizovaním základných opráv aj bez toho, aby obyvatelia museli dom opustiť. Sme presvedčení o tom, že je potrebné zabezpečiť adekvátny technický stav nehnuteľnosti alebo poskytnúť náhradné bývanie súčasným obyvateľom, obzvlášť keď máme vedomosť, že si plnia svoje záväzky vo vzťahu k bývaniu. Na základe komunikácie s vedením samosprávy máme informáciu, že nájomné zmluvy budú predĺžené o ďalšie dva mesiace. Tento čas využijeme na intenzívnu komunikáciu so samosprávou. V prípade, ak dôjde k vysťahovaniu, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity bude monitorovať vypratávanie nehnuteľnosti a dbať na to, aby boli splnené všetky zákonné náležitosti.“


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21 (2. jún 2021)

Comments


bottom of page