top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Putá, slzný plyn či pendreky zháňali za hranicou. Mestských policajtov čaká generačná výmena

Updated: Apr 22, 2021

Znovuobnovenie mestskej polície pred 30-timi rokmi sprevádzalo veľké nadšenie prvých troch mestských policajtov, aj napriek tomu, že na prvé uniformy, miestnosť a potrebné vybavenie si ešte museli počkať.

Dnes má Mestská polícia (MsP) v Starej Ľubovni osem členov, uniformy hodné strážcov poriadku v meste, potrebnú výstroj i výzbroj (možno im čoskoro pribudne aj nové auto) a len s úsmevom spomínajú na časy, keď putá, slzný plyn či pendreky museli zháňať, a teda aj „prepašovať“ z poľského trhu, keďže ten slovenský bol na začiatku 90-tych rokov veľmi oklieštený.


NÁROČNÁ PRÁCA, NEMENILI BY VŠAK

Mestská polícia ako bezpečnostná zložka verejnej správy dozerá, „na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu životného prostredia, plnenie iných úloh mesta, ktoré vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a tiež pokynov a rozhodnutí primátora mesta...,“ definuje dnes jej postavenie čl. 1 zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Ľubovňa č. 3.

Počas troch dekád rokov sa toho veľa zmenilo aj vo výkone mestskej polície. „Najviac niekedy rezonovalo rušenie nočného pokoja, hlavne v piatky a soboty, keď boli reštaurácie otvorené dlho do noci, boli tam najväčšie problémy. Postupne, ako sa zavádzali do praxe nové zákony a predpisy, tak to boli dopravné priestupky a dnes už dominuje porušovanie mestských nariadení,“ zhrnul Oskár Ščigulinský, náčelník mestskej polície, ktorý spolu s kolegami, ktorí nastúpili do služby pred 30-timi rokmi, ostal podobne ako oni, verný profesii dodnes. Za zmienku stojí fakt, že Ján Lampart, ktorý bol mestským policajtom v Starej Ľubovni od roku 1885, bol jeho pradedom.


Od 1. marca aj v našom okresnom sídle máme trojčlennú mestskú políciu. Okrem spolupráce s policajným zborom pri udržiavaní verejného poriadku, kontrol a možného zadržania podozrivých osôb z nekalej činnosti, bude mať povinnosti rýdzo „mestské“, ochranu životného prostredia, vyberanie poplatkov za používanie verejných priestranstiev na parkovanie, za psov či napríklad za pouličný predaj. Aj keď sa teraz príslušníci mestskej polície odevom od ostatných občanov nelíšia, čoskoro sa to zmení a v uliciach budeme môcť stretnúť mladých mužov v uniformách s erbom Stará Ľubovňa na rukávoch – takýto článok svietil na titulnej strane Ľubovnianskych novín 14. marca roku 1991. 

AJ SPLNENÉ SNY

„Je to náročná práca, ale určite by som nemenil, stále ma baví,“ pripomenul šéf mestských policajtov a v podobnom duchu sa dnes vyjadrujú i ďalší. „Rozhodne je to náročná práce, sú tu nočné, ktoré uberajú z veku, práca s ľuďmi, rôzne živelné pohromy ako povodne, požiare..., ale ak sa pýtate, čo nám táto práca dala - tak, splnili sme si svoj sen,“ dodal Štefan Smrek, ktorého v uniforme mestského policajta rovnako možno vidieť v meste už vyše 30 rokov. Podobne ako aj ďalších, viacerí majú odpracované v mestskej službe desiatky rokov. „Či je nás dosť? No na také mesto ako je Stará Ľubovňa, by bolo potrebných viac príslušníkov, navýšiť možno o štyroch, aby sa pokryli služby celých 24 hodín,“ podotkol náčelník. MsP pracuje 7 dní v týždni, počas dňa trojčlenná hliadka, v noci dvojčlenná, od pondelka do piatku v 10-hodinovom pracovnom režime. V piatky a soboty je v službe v noci 3-členná hliadka. „Vzhľadom na personálny stav nie je možné vykonávať službu nepretržite, preto sú služby plánované na jednotlivé dni podľa dlhodobého vývoja bezpečnostnej situácie,“ podotkol O. Ščigulinský.Prví traja mestskí policajti ocenení vedením mesta. Zľava: O. Ščigulinský, F. Fečko a Š. Smrek.


PRIEMERNÝ VEK JE 53 ROKOV

Prácu MsP dnes uľahčuje aj kamerový systém, ale i Miestna občianska poriadková služba, ktorá hlavne dozerá na poriadok v problémových lokalitách mesta a, samozrejme, spolupráca so štátnou políciou a rôznymi organizáciami i inštitúciami mesta.

Nateraz stabilný tím čaká v blízkej budúcnosti aj generačná výmena, priemerný vek mestských policajtov je 53 rokov, ako niektorí podotýkajú, už by radi žezlo odovzdali mladším. Aj keď počas 30-tich rokov si už na nich zvykli aj občania mesta a vedia, že na čísle 159 vždy nájdu pomoc, usmernenie či vyriešenie rôznych životných udalostí.

Súčasní tím mestskej polície s bývalými kolegami i vedením mesta.


Vybavenie mestskej polície

- elektrické osobné auto RENAULT ZOE, má najazdených 60 000 km

- 8 osobných zbraní so zásobníkmi

- 1 malorážka so zameriavačom

- 1 malorážková pištoľ

- 6 technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla (papuča)

- zariadenie na zisťovanie alkoholu v dychu

- kamerový systém - 18 otočných a 20 stacionárnych kamier

Vybrané zo správy MsP pre MsZ


História v skratke

- v mestskom prostredí existujú profesionálne bezpečnostné zložky už od stredoveku, najprv vznikali vo väčších mestách, kde bola samospráva neraz predlženou rukou monarchu

- profesionálni mestskí strážnici mohli v Starej Ľubovni fungovať minimálne od 18. storočia

- dobre fungujúci bezpečnostný systém prevzala v roku 1939 aj I. Slovenská republika, kde sa okrem úpravy uniforiem a časti terminológie nič podstatné nezmenilo

- od komunistického prevratu 25. februára 1948 bezpečnostné zložky podliehali výlučne inštitúciám verejnej správy

Pavol Mišenko, vybrané z ĽN č. 23/2020


Foto: V. Zima, archív ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 14 (14. apríl 2021)

Comments


bottom of page