top of page
 • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pozor na komíny, s vykurovacou sezónou prichádzajú aj zvýšené výjazdy hasičov

Updated: Oct 22, 2021

Podceniť vykurovacie teleso alebo komín v dome sa nevypláca. Často sme svedkami toho, ako v jednom okamihu prídu o strechu nad hlavou celé rodiny. A, žiaľ, ani strata životov nie je výnimočná. Zvlášť teraz, keď sa rozbehla vykurovacia sezóna, je preto dobré myslieť na rady hasičov.

Tí evidujú v chladnejšom počasí, keď sa po prestávke opäť začne prikurovať, zvýšený počet výjazdov. Vo vykurovacej sezóne 2020/2021 Okresné riaditeľstvo HaZZ eviduje 16 požiarov spojených s vykurovaním. Len za štyri vlaňajšie mesiace (september až december) 10 požiarov spôsobili v okrese sadze z komínov, ich nevyhovujúci stav či porucha alebo nesprávne použitie vykurovacích telies. Podobnú príčinu malo ďalších šesť požiarov v jarných mesiacoch tohto roku.


Najčastejšie príčiny

„Ľudia sú nepoučiteľní, napriek neustálym varovaniam, kedy pravidelne posielame na samosprávy informácie i odporúčania na obdobie vykurovania i často smutným správam v médiách, stále podceňujú tieto upozornenia a povinnosti,“ priblížil Martin Čajko, samostatný odborný inšpektor špecialista z oddelenia požiarnej prevencie. Ako dodal, najhoršie je to vždy na začiatku vykurovacej sezóny, kedy ľudí „prekvapí“ nástup zimy a začínajú vykurovanie objektov bez predchádzajúcej kontroly komínov, dymovodov a spotrebičov na vykurovanie.


Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je podľa neho porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov, ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína, prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva. Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov, sú práve komínové telesá. Nasleduje požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť tak zničený celý dom. Nehovoriac o splodinách, ktoré môžu ľahko domácich pripraviť o život, zvlášť, ak oheň začne naberať na sile v noci.

Komíny patria do rúk odborníkov

„Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu osobami s odbornou spôsobilosťou,“ prízvukuje M. Čajko. Hrať sa teda na odborníka alebo si myslieť, že sa mi to nemôže stať, rozhodne nie je na mieste.


Prevencia je vždy lepšie ako hasenie požiaru. Ak už ale hrozí nebezpečenstvo, treba zachovať rozvahu. „Dôležité je nepodliehať panike. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. Ak je to možné, urýchlene odstráňte horľavý materiál z blízkosti komínového telesa, resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií,“ upozorňuje odborník. A v prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, volajte hasičov na linku 150 alebo na linku tiesňového volania 112.Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu:

 • Pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

 • pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

 • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

 • podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu alebo ju treba chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov,

 • jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny, a to aj pod oplechovaním alebo iným lemovaním,

 • kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

 • vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke,

 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

 • nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním, a to aj na otvorenom priestranstve),

 • do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

 • nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu s uzatvárateľným vekom,

 • akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

 • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

 • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou - mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok),

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,

 • nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.


foto: archív HaZZ v Starej Ľubovni

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 38 (13. október 2021)

Comments


bottom of page