top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pozemky síce nevysporiadali, Dom kultúry sa ale dočkal

Updated: Jul 14, 2020


kulturák 2

Dom kultúry v Starej Ľubovni má po 60-tke a už má teda najlepšie roky za sebou. Veľkej investície sa nedočkal aj preto, že dlhoročné úsilie premeniť ho cez projekt sa nepodarilo kvôli nevysporiadaným pozemkom. Radnica sa síce usilovala o výmenu parciel, k dohode však nedošlo. Napriek tomu chce Mesto ísť do veľkej rekonštrukcie, a to hlavne cestou vlastných investícií.  

kulturák 1

Z mestskej pokladnice sa tak vyčlenilo na sklonku roka 336 tisíc eur v rámci Rozvojového programu mesta na rok 2017, a to na výmenu strechy, okien a zateplenie fasády. Je tu pritom aj šanca na získanie fondových peňazí.„Aktuálna je výzva z environmentálneho fondu, ktorá počíta so zatepľovaním verejných budov, konkrétne sa hovorí o mestských úradoch, kultúrnych domoch alebo školách, kde je možné získať 200 tisíc eur na zateplenie, výmenu okien alebo aj strechy, čo je presne náš prípad. Navyše v predkladaní treba iba 100-percentné vysporiadanie budovy, nie pozemkov, čo Mesto má,“podotkol primátor Ľuboš Tomko k možnosti, o ktorú sa chce radnica uchádzať do 14. marca.

Dom kultúry by tak konečne mohol v lete začať meniť svoj vzhľad, ktorý hlavne pri detailnejšom pohľade nevyzerá dobre. Ako podotkla i vedúca odd. kultúry MsÚ Eva Kollárová,„darmo sa snažíme pritiahnuť skvelých umelcov, darmo sa snažíme robiť vynikajúce programy. Vychováva aj prostredie a pokiaľ Dom kultúry nebude naozaj kultúrnym prostredím, dá sa to veľmi ťažko.“ 

kulturák 4

Zmenu si vyžaduje nielen zovňajšok. Vo vnútri sa toho síce už veľa urobilo (nová tanečná sála pre ZUŠ Jána Melkoviča, opravila sa zasadačka na prízemí a momentálne sa tam pripravuje zázemie pre mestský Klub dôchodcov), ale na svoj deň čakajú hygienické zariadenia a hlavne veľká sála. Bežní návštevníci by si určite vedeli predstaviť pohodlnejšie sedenie, vedenie mesta má vízie aj o istej multifunkčnosti sály.

To ale všetko je už v plánoch na ďalšie roky. Tie najpodstatnejšie, najpotrebnejšie a najväčšie zmeny by ale mali prísť už toto leto a ukončené by mali byť niekedy v októbri. 

kulturák 3

V Dome kultúry momentálne rekonštruujú priestory pre mestský Klub dôchodcov, ktorý prišiel, takpovediac, o strechu nad hlavou predajom budovy na námestí. Vynovenie, aj keď nie urgentné, by si zaslúžila aj hlavná sála.  


Yorumlar


bottom of page