top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Použité pneumatiky? Po novom ich môžete dať aj na zberný dvor

Zberný dvor mestskej spoločnosti Ekos v Starej Ľubovni rozširuje svoje služby. Po novom môžu obyvatelia mesta použité pneumatiky odniesť práve do firmy na Popradskej ulici.

ilustračné foto


Každé auto potrebuje minimálne raz za desať rokov kompletnú výmenu všetkých štyroch pneumatík, keďže tie sa používaním opotrebujú a guma na nich stvrdne a zostarne. V súčasnosti vlastní takmer každý dospelý člen domácnosti auto a výmena pneumatík prináša so sebou aj otázku: „Čo s opotrebovanými gumami?


Bezplatné

Treba si však v prvom rade uvedomiť, že nejde o komunálny odpad a do smetných košov staré kolesá nepatria. Potrebné je ich odovzdať v ktoromkoľvek servise alebo u predajcu automobilov a pneumatík. Keďže aj Mesto Stará Ľubovňa chce byť ekologickejšie, po novom môžu obyvatelia použité pneumatiky odniesť do zberného dvora mestskej firmy. „Odovzdanie pneumatík na zberný dvor alebo na Prekládkovú stanicu komunálneho odpadu Ekos, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, je bezplatné. Miesto zberu je lokalizované v prevádzkovom areáli skládky Skalka, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa,“ spresnila Anna Hrebíková, vedúca oddelenia výstavby pri MsÚ. Ako doplnila, toto sa nevzťahuje na odpadové pneumatiky umiestnené na kolesách starého vozidla, tie je potrebné aj s vrakom auta odovzdať osobne na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

Zmena, ktorú odsúhlasili aj poslanci, a ktorá prispeje k zlepšeniu a zatraktívneniu služieb mestskej firmy, je zahrnutá vo VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa.

ad, ilu.foto: www.pixabay.com

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 41, 8. novembra 2023)

Comments


bottom of page