top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Poriadkové hliadky v uliciach sa osvedčili

Updated: Aug 11, 2020


DSC01472

Miestna poriadková občianska hliadka (MOPS) bude vďaka projektu aktívna až do júna roku 2021. Zámerom projektu je skvalitnenie sociálno-ekonomickej integrácie Rómov, prostredníctvom vytvorenia osem člennej občianskej poriadkovej služby.


Miestnym v komunite by mali ísť členovia MOPS príkladom. „Našou úlohou je odprevádzať ráno deti do školy, sprevádzať ich v autobuse na Levočskú ulicu. Dávame pozor, aby sa im niečo nestalo. Potom sa vrátime späť do osady a robíme poriadky tam. Riešime napr. záškoláctvo. Upozorňujeme rodiny, že treba dávať pozor na dochádzku, aby deťom nechýbali hodiny v škole,“ povedal Ivan Korčkovský, koordinátor MOPS. Hliadka je k dispozícii aj mestskej polícii, štátnej polícii či terénnej sociálnej službe. Jej členovia sa starajú aj o to, aby nevznikali čierne skládky odpadu.


Pracujú od 7. hodiny rannej do 22. hodiny večer v dvojzmennom pracovnom režime. V hliadke sú aj dve ženy. Jedna pôsobí v Podsadku a druhá na Továrenskej ulici. Vykonávajú skôr dennú službu, pracujú najmä s deťmi alebo sprevádzajú poštárku. „Sme s nimi veľmi spokojní, pretože oproti predošlému obdobiu nám až v 90 % prípadov napomáhajú. Poznajú komunitu a dokážu rozpoznať, či ide o rodinný, alebo susedský problém a na základe ich informácií vieme postupovať v zmysle zákona,“ uviedol Vladimír Polakevič z mestskej polície, ktorá potvrdzuje, že aj vďaka týmto hliadkam sa kriminalita znížila.


KRITICKÉ OBDOBIA Poriadková hliadka je vyťažená najmä v období poberania dávky v hmotnej núdzi. Súvisí to so zvýšenou konzumáciou alkoholu v tomto čase a musia teda zasahovať častejšie. „Napomáhajú taktiež pri zásahu Rýchlej zdravotnej pomoci, tiež úzko spolupracujú s komunitným centrom,“ dodal V. Polakevič.


Hliadku môžete stretnúť nielen v Podsadku či na Továrenskej ulici, ale aj v uliciach mesta. Počas vyplácania sociálnych dávok vykonáva dozor najmä v okolí pošty, ale aj nákupných centier, aby nedochádzalo k narúšaniu verejného poriadku. Mesto Stará Ľubovňa si túto činnosť pochvaľuje, hliadky aj keď v inej forme tu fungujú už takmer desaťročie. Na ich službu sa tentoraz podarilo získať nenávratný finančný príspevok v celkovej výške takmer 190-tisíc eur, ku ktorému mesto priložilo necelých 10-tisíc eur.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 5/2020 (11. február)


Σχόλια


bottom of page