top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Poplatok za odpad sa zvýšil o 3,29 eur

Updated: Jul 17, 2020


dsc_1357

Je rozhodnuté! Poplatok za zber, vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu sa v Starej Ľubovni po 9-tich rokoch zvyšuje. A to z pôvodných 14,96 eur na 18,25 eur. Tentoraz sa na tom zhodli všetci poslanci a uznali, že napriek nepopulárnemu kroku Mesto nemôže naďalej prehlbovať deficit, ktorý sa v ostatných rokoch vyšplhal na takmer 130 tisíc eur.


Zvýšenie poplatku na osobu a rok by malo priniesť do mestskej pokladnice okolo 40 tisíc eur. „Ak k tomuto kroku nepristúpime, bude nám to chýbať v Rozvojovom programe mesta,“ odznelo z úst viceprimátora Petra Bizovského pred hlasovaním. Pripomenulo sa aj to, že ostatný návrh na zvýšenie tohto poplatku  v roku 2013, kedy sa mal zdvihnúť o 1,46 eur na občana a nenašla sa vtedy dostatočná vôľa poslancov, bol chybným krokom. „Musím sa chlapsky priznať, že vtedy som sa ako poslanec tiež zdržal hlasovania,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko a dodal, „vidíme však, že tie nožnice sa nám každým rokom otvárajú viac a viac.“ Ako poznamenal, ani toto zvýšenie reálne neodzrkadľuje náklady za zber a likvidáciu odpadu. Aby sa tak stalo, musel by byť poplatok na úrovni 25 – 26 eur. To, že je naozaj pre občanov menej bolestivé postupné a hlavne mierne zvyšovanie poplatku, pripomenul aj poslanec Rudolf Žiak: „Je naozaj škoda, že nebolo schválené navrhované zvýšenie v roku 2013. Naozaj nebude dobré, ak sa tomuto problému budeme venovať raz za 5 – 7 rokov. Ak budeme populisti, doplatia na to občania,“ podotkol poslanec a navrhol, aby sa radnica každý rok venovala tejto oblasti a prehodnocovala poplatok. Pripomenulo sa ale aj pozitívum ostatných rokov, a síce, že Mesto Stará Ľubovňa si zlepšilo výber tohto poplatku, z vyrubených 196 tisíc eur má uhradených už 187 tis. eur, čo je o 10 tisíc viac ako minulý rok. Rovnako sa radnici darí vymáhať pohľadávky neplatičov, aj cez exekučné príkazy. Pravdou však je, že náklady za zber, vývoz a likvidáciu odpadu sa neustále zvyšujú a Stará Ľubovňa dopláca aj za umiestnenie odpadu na iných skládkach. Napokon poslanci aj porovnávali tento poplatok s inými mestami, poukázali na Podolínec, kde je na úrovni 19,45 € alebo Spišskú Belú, kde platia občania 18,17 €. A pripomenulo sa aj množstvo úľav, ktoré sú oproti iným mestám výraznejšie.


Foto: Mário Veverka


Opmerkingen


bottom of page