top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pominul sa vytrvalý služobník – kostolník v Hniezdnom

Updated: Jun 25, 2020


Hniezdne

Tak ako má Stará Ľubovňa svojho vytrvalého kostolníka Jána Virostka, ktorý službe v kostole sv. Mikuláša zasvätil už 30 rokov a nepretržite sa venuje tejto 24-hodinovej službe, tak aj blízka obec Hniezdne si s úctou spomína na svojho vytrvalého „služobníka.“


Žiaľ, už môže len spomínať, uplynulý týždeň 10. februára vo veku nedožitých 97 rokov zomrel Bernard Korsch, kostolník v Hniezdnom. „V službe bol od roku 1965 – takmer 55 rokov! Ráno či večer, sedem dni v týždni, kedykoľvek to bolo potrebné. Poznal niekoľko generácií, ktorým slúžil v chráme a ľudia ho mali radi. Vonku ho videli stále na bicykli, zastavil sa, prihovoril sa alebo aspoň zamával,“ pripomenul pre naše noviny Ľubomír Ogurčák. Ako dodal, miestni mali v úcte jeho obdivuhodnú všímavosť človeka s veľkým srdcom a duchovnou silou.


Aj preto sa na jeho poslednej ceste stretlo veľké množstvo ľudí, všetci, ktorí ho poznali, sa s ním chceli rozlúčiť a poďakovať mu za jeho službu a príklad. Na pohrebe 13. februára miestny kňaz Peter Olekšák v kázni vyzdvihol jeho pôsobenie: „Jeho život a služba boli oslavou Pána. To dokáže len duchovne silný človek, ktorý žasne nad Božou veľkosťou. Nebohého vystihuje aj citát zo Žalmu. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti.” Ako ďalej pripomenul, život je vždy Božím darom a keď je dlhý, je privilégiom. „Podľa Biblie je dlhovekosť požehnaním. A ešte s ohromnou pamäťou staroba pána kostolníka bola požehnaním pre neho, pre jeho rodinu, pre nás všetkých. V posledných rokoch však nie všetkému rozumel, nechápal spôsoby dnešnej doby, egoizmus a nerešpektovanie Božej autority. Stál pred nami ako starec Simeon, ktorý držal v rukách Božie dieťa, mal síce zakalený zrak, ale tým vnútorným videl jasne až za hranicu smrti… A my veríme, že jeho oči uvideli Pánovu spásu.“


S úctou spomínajú nielen miestni, ale i mnohí z okolia, ktorí ho poznali.


foto: farnosť Hniezdne


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č.6/2020 (18. február)

コメント


bottom of page