top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Pokreslená fasáda na základnej škole vyvolala otázky

Updated: Nov 29, 2021

V auguste tohto roka sa pri Základnej škole na Komenského ulici vytvárala komunitná záhrada pod morušou v rámci festivalu UM UM. Jej zrodenie súviselo s témou súčasnosť klimatickej krízy. Do rôznych aktivít boli zapojené aj deti, ktoré zanechali odkaz na fasáde budovy.

Takto vyzerala stena predtým ako na ňu začali maľovať deti.

„Kedysi by sa takáto ohavnosť považovala za vandalizmus, dnes sa to považuje za UMenie. Len by som rád videl, ktorý z týchto ,umelcov by si takto ,skrášlil svoj dom,“ pribudlo od nespokojného občana v novembri na sociálnej sieti na margo pokreslenej steny na ZŠ Komenského.


Ako sme zisťovali, ešte predtým, než sa do maľovania na stenu pustili deti spolu s rodičmi v rámci workshopov festivalu UM UM, sa na nej realizoval niekto pred nimi. „Stena už bola niekoľko rokov pokreslená, deti tam dokreslili nápis Pokojne si tu užívaj, potom do koša všetko daj a nakreslili ešte dva malé bicykle. Všetko ostatné už na stene bolo namaľované, plus tam boli rozbité fľaše od alkoholu a odpadky, ktoré sme už viackrát komunitne upratali,“ priblížila organizátorka festivalu Marika Smreková. Ako ďalej dopovedala, úlohou detí bolo vymyslieť, aký odkaz by nechali ľudom, ktorí tam chodia už celé roky do kríkov piť a robiť neporiadok. „My sme tam potom ešte nainštalovali koše, a to i na triedenie odpadu,“ dodala.

Stena s odkazom od detí.

Podľa všetkého tak ide o akýsi odkaz detí, ktoré sa tam hrajú cez deň v kríkových tuneloch pre tých, ktorí na tom istom mieste už niekoľko rokov po nociach nechávajú odpad a rozbité sklo. Na maľovanie mali podľa našich zistení súhlas aj od riaditeľky školy Alžbety Chamillovej. „Deti tam nechali odkaz s jej dovolením. Povedala, že to hocikedy môžu zamaľovať,“ povedala M. Smreková a zamyslela sa nad tým, že je zaujímavé, že niektorí ľudia nevidia všetky pozitívne veci, ktoré tam vytvorili, ale upozorňujú iba na jeden zápor v rámci steny, ktorá bola pomaľovaná dávno pred tým, než sa začala tvorba komunitnej záhrady. „Sociálne médiá často slúžia ako nástroj dezinformácií. Majú obrovskú moc meniť názory druhých, a to len na základe dojmov a neoverených informácií,“ dodala M. Smreková.


foto: UM UM

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 44 (24. november 2021)

Comments


bottom of page