top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Poistencom môžu prehodnotiť nárok na pandemickú OČR

Updated: May 3, 2021

Od 10. apríla je možné požiadať o znovu posúdenie nároku na pandemické ošetrovné (OČR). Šancu majú napríklad tí, ktorí pôvodne nesplnili podmienky a zmenila sa ich životná situácia. Prehodnotenie treba zvážiť, môže byť výhodné, ale nie pre každého.

Stávalo sa, že klientom sociálnej poisťovne (SP) nebol počas krízovej situácie priznaný nárok na pandemické ošetrovné. Najmä vtedy, ak napríklad pri prvom posúdení nároku na OČR nedostali príspevok pre dlhy na poistnom alebo im počas roka 2019 nevzniklo nemocenské poistenie.


VYŠŠIA OČR

Teraz sa už môže nárok posudzovať z iného rozhodujúceho obdobia. Pri znovu posúdení sa napr. môže príspevok zvýšiť, ak mal klient vyššiu mzdu v roku 2020 než 2019. „Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí,“ informuje ústredie SP. Požiadať o opakované posúdenie nároku nie je povinnosťou. Formulár so žiadosťou je zverejnený na webovej stránke SP.


DVAKRÁT ROČNE

„Poistenec môže požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na tzv. pandemické ošetrovné maximálne dvakrát za jeden kalendárny rok. Pobočka Sociálnej poisťovne prehodnotí nárok k prvému dňu potreby osobnej a celodennej starostlivosti nasledujúcom po 9. apríli 2021, po 30. júni a po 31. decembri príslušného roka. Ak napr. poistenec požiada o znovu rozhodnutie v apríli 2021, ďalšiu žiadosť o znovu rozhodnutie bude možné podať až po 30. júni 2021,“ vysvetlila Anna Murínová, riaditeľka pobočky SP v Starej Ľubovni.


V APRÍLI 75 PERCENT

Aktuálne, v mesiaci apríl, majú poistenci nárok na pandemickú OČR vo výške 75 percent. Zvyšovanie uskutočňuje SP bez podania žiadosti a dávku im rovno vyplatí. Rovnako je to aj v prípade pandemickej PN.


ilu. foto: wix


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 16 (28. apríl 2021)

Comments


bottom of page