top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Pohol sa obchvat Plavnice! Stavať by sa malo v novembri

Updated: Jul 2, 2020


Screenshot_20190224-184917_Chrome

Po eufórii z výstavby juhovýchodného obchvatu Starej Ľubovne prichádza ďalšia dobrá správa. Bude sa stavať aj obchvat Plavnice, a to s dopadom na región! 


„Projekt I/68 Plavnica preložka cesty bol koncom minulého roka schválený na prípravu spolufinancovania z fondov EÚ a dostal sa do zoznamu národných projektov. Sú spracované súťažné podklady na verejné obstarávanie stavebných prác, ktoré sú na kontrole na ministerstve dopravy a výstavby a zároveň sa aktualizuje dokumentácia na realizáciu stavby s termínom dodania koncom marca 2019,“ potvrdila Lucia Karelová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bratislava. O tomto obchvate sa hovorí viac než 30 rokov. Boli spracované rôzne varianty, posledná – schválená, začína v smere Stará Ľubovňa – Prešov približne 300 m pred križovatkou do Ľubovnianskych kúpeľov. Tam zabočí vľavo a pokračovať bude cez rieku Poprad (tá ju skríži 2-krát) a potom bude pokračovať súvisle so železničnou traťou. Nová preložka bude smerovať ďalej medzi obcou Plavnica a traťou. V časti, kde sa križuje s cestou na Malý Lipník, je navrhnutá mimoúrovňová križovatka, potom bude prechádzať mostom cez potok Šambronka, a to popod futbalové ihrisko a pri kaplnke sa napojí na terajšiu cestu I/68 smerom na Prešov. Nielen Plavničania by sa tak mali dočkať. „Stavebné povolenia sú vydané a právoplatné. V apríli 2019 predpokladáme začatie verejného obstarávania na stavebné práce a po jeho úspešnom ukončení začatie prác, predpoklad je november 2019 s lehotou výstavby tri roky,“ dodala hovorkyňa SSC. Reálne termíny asi najviac potešili Plavničanov. „Pre obec a jej obyvateľov by to znamenalo veľmi veľa. Odklonenie dopravy mimo obce, ktorou podľa štatistík prejde denne viac než 6200 osobných a hlavne nákladných áut, by znamenalo koniec hluku, prachu a prasklín múrov rodinných domov, ale hlavne väčšiu bezpečnosť. No a pre vodičov by to bolo tiež prospešné, lebo hlavne v zime nehodový tzv. Plavnický kopec by bol minulosťou. A pre cestovný ruch by mal význam úsek Mníšek n/Popradom – Prešov,“ vyjadril sa Rastislav Grich, starosta obce, ktorý si myslí, že pokiaľ by sa toto dielo s predpokladaným nákladom 37 mil. eur podarilo zrealizovať, tak dlhoročná práca by nevyšla nazmar. „Chcel by som všetkým zainteresovaným poďakovať za vynaložené úsilie pri príprave projektu,“ dodal starosta Plavnice, ktorej tak svitla nová nádej, že sa po desiatkach rokov predsa len splní jeden veľký sen.


Foto: GEODETICCA, s.r.o.

Screenshot_20190224-202120_Chrome
Screenshot_20190224-201936_Chrome
Screenshot_20190224-184850_Chrome

Doteraz známa trasa na Prešov, ktorá pri Ľubovnianskych kúpeľoch smeruje ďalej na obec Plavnica, by odbočila vľavo (na vizualizácii). Preložka cesty I/68 Plavnica by mala mať 5 730 m, 30-tku nových stavebných i šesť mostných objektov a tri križovatky. Ak by všetko išlo podľa plánov, ukončená by mala byť v októbri 2022. 


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 8 (26. február)


Comments


bottom of page