top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Počet obyvateľov Starej Ľubovne klesol pod 16 tisíc

Updated: Jan 21, 2022

Miestne štatistiky sú mimoriadne dôležitým a sledovaným ukazovateľom a dávajú tušiť čo-to o budúcnosti každej samosprávy. V tomto smere sa Stará Ľubovňa nemá z čoho tešiť, po dlhých rokoch stagnácie a v tých lepších rokoch chabých prírastkov, sa tentoraz počet občanov výrazne prepadol. A to o 120 ľudí! Väčší pokles pritom prichádza už druhý rok po sebe a spôsobil, že Stará Ľubovňa stratila dlhodobo udržiavanú hranicu počtu obyvateľov nad 16-tich tisíc.V štatistikách obyvateľov mesta Stará Ľubovňa bolo teda k 31. decembru 2021 zaevidovaných 15 954 obyvateľov s výraznejšou prevahou nežnejšieho pohlavia (7 907 mužov a 8 047 žien). Citeľnejší pokles obyvateľov s trvalým pobytom pod hradom Ľubovňa nastal už za rok 2020, keď oproti predchádzajúcemu roku 2019 ubudlo 82 obyvateľov.


Veľa zomrelých i odsťahovaných Plusy a mínusy mestských štatistík sa teda podpísali pod výsledné číslo. Potešujúci tu nebol fakt, že Stará Ľubovňa sa musela rozlúčiť vlani až so 126 občanmi. Je to tiež už druhý rok vysoké číslo, v roku 2020 zomrelo podobne veľa, až 121 miestnych. Dlhé roky predtým to bolo v priemere 70-80 ľudí, zrejme sa tu podpísala aj pandémia. A tešiť sa tento rok nemožno ani z oslavy 100-ročnice, najstaršia obyvateľka mesta oslávi tento rok 98 rokov a z mužov jeden obyvateľ 97 rokov.Nová nádej mesta

Nielen zomrelí sú však za mínusmi mestskej štatistiky, veľa ľudí sa aj z mesta odsťahovalo, a to 273, čo je tiež viac ako rok predtým (251). Logicky 94 prisťahovaných už nedokázalo vyrovnať tento úbytok.


Nádejou pre každé mesto sú narodení a zapísaní rodičmi na trvalý pobyt. V roku 2021 ich bolo takto prihlásených 188 (v roku 2020 to bolo 184 a v roku 2019 203). Okolo dvoch stovák nových občanov je takpovediac dlhodobo stabilným číslom.
Ilu.foto.: archív ĽMS

Článok bol zverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2 (19. január 2021)


Comments


bottom of page