top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Počet obyvateľov stúpol, ale iba o 4 ľudí

Updated: Jul 9, 2020


DSC_1874

Po uplynutí roka je dobré sa pozrieť na štatistiky. Sú výpovedné a dávajú možnosť porovnať i zamyslieť sa.


V prípade počtu obyvateľov Starej Ľubovne k 31. decembru 2017 už zrejme nikoho neprekvapíme. Dlhodobo stagnujeme. Počet Staroľubovňanov tentoraz síce stúpol, ale len o 4 obyvateľov, teda na číslo 16 189. Z toho bolo 8 049 mužov a 8 140 žien. Ostatné tri roky sa tak tieto údaje výrazne nemenia, v roku 2015 to bolo 16 221 občanov mesta a o rok neskôr 16 185. Hranicu 16 300 sme za ostatných desať rokov atakovali iba raz, a to v roku 2009, kedy bol počet Staroľubovňanov 16 296.


Viac bábätiek Nádej vlievajú noví občania, na trvalý pobyt ich prihlásili 227. V roku 2016 pribudlo Starej Ľubovni 204 novorodencov. Za ostatné roky to bolo najlepšie v roku 2012, kedy sme sa tešili z 230 detičiek a boli aj roky, keď pribudlo iba 176 nových občanov. Nahor ťahajú čísla aj prisťahovaní do mesta pod hradom Ľubovňa, vlani tak pribudlo 134 obyvateľov. Vzápätí je tu ale mínus, a to odsťahovaných. A tých bolo v roku 2017 dosť, celkom 276.


Výrazne starneme A čo sa týka smutnej štatistiky, teda počtu zomrelých, uplynulý rok takto navždy odišlo 74 Staroľubovňanov. Pre porovnanie, v roku 2016 sme sa rozlúčili s 92 obyvateľmi mesta, v roku 2015 to bolo 73 občanov mesta. Najviac ľudí za ostatné roky zomrelo v roku 2012 – až 103. Platí takisto konštatovanie, že obyvateľstvo starne, kategória 60 – 100 rokov sa rozrástla za ostatných 10 rokov takmer dvojnásobne. A to z 1 331 dôchodcov na 2 464. A pohľad do mestskej štatistiky hovorí aj o tom, že ubúda mladej populácie, napr. v roku 2006 sme mali 2 324 detí od 6 do 15 rokov a o desaťročie už len 1691. Zle je to aj u mladých od 15 do 18 rokov, tu klesol počet od roku 2006 o polovicu, z 1 051 mladých na 579. V nemenných číslach sa drží iba kategória 18 – 60 rokov a predstavuje stabilne vyše 10 tisíc ľudí. Aktuálne najstaršími občanmi mesta sú Vojtech Krajňak, ktorý tento rok v decembri oslávi 99 rokov a o rok mladšia Alžbeta Gladišová. Tak veríme, že Stará Ľubovňa sa čoskoro dožije ďalšej oslavy 100-ročnice, dve takéto vzácne jubileá sme mali v meste v roku 2014.


FOTO: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 1 (9. január 2018)


Comments


bottom of page