top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Parkovanie pred nemocnicou je veľmi komplikované

Updated: Jul 14, 2020


nemocnica 3

To, že zaparkovať auto hlavne v dopoludňajších hodinách pred tunajšou nemocnicou, nie je jednoduché, netreba ani pripomínať. Manažment nemocnice má ale víziu, ako by sa v dohľadnom čase mohlo trápenie vodičov o niečo zlepšiť.


„Situácia s parkovaním je tu dlhodobo komplikovaná,“ potvrdil Peter Bizovský, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Ako dodal, „už v minulom období sa podarilo realizovať parkovacie miesta v medziblokových priestoroch v okolí nemocnice, ako aj zmenou organizácie dopravy na jednosmernú cestu, no kapacita týchto vytvorených miest nepostačuje.“ Je jasné, že situácia sa vyhrocuje, napríklad v čase chrípok či v pondelkové dopoludnia, keď tu prichádza veľa pacientov na rôzne vyšetrenia a pochopiteľne, často s chorými, prípadne imobilnými pacientmi a malými deťmi chcú vodiči zaparkovať čo najbližšie k zdravotníckemu zariadeniu. Nedávno tu dokonca vytvorili aj priestor pre alternatívne formy dopravy a zriadili 20 miest pre bicykle so stojanmi, ktoré sa tiež ujali. Využívajú ich hlavne zamestnanci. Situácia si ale logicky žiada oveľa viac. „Aj naďalej myslíme na riešenie tejto situácie. 11. apríla bol na zastupiteľstve PSK schválený prevod časti majetku, pozemok a budovy bývalej kotolne s výmerou takmer 3 tisíc metrov štvorcových na Mesto Stará Ľubovňa za účelom výstavby denného stacionára, kde sa plánuje s vytvorením okolo 40-tich parkovacích miest v zadnej časti nemocnice,“ povedal riaditeľ.

17761231_442263606107555_7959841930989954100_o

Takto by podľa aktuálnej vizualizácie mala vyzerať nemocnica (konkrétne pavilón, kde sú operačky či detské oddelenie) o 2-3 roky. Aj táto premena by mala dať šancu zlepšeniu parkovania. 


Navyše nemocnica stojí v horizonte 2 – 3 rokov pred významnou investíciou s možnosťou využitia zdrojov EÚ v podobe vybudovania urgentného príjmu, komplexnej prestavby operačných traktov a rozšírenia kapacít detského oddelenia. To by tiež mohlo napomôcť nielen ku zlepšeniu služieb pre pacientov, ale urobiť zmeny aj v dopravnej infraštruktúre. „V rámci projektu dobudovanie kapacít Ľubovnianskej nemocnice plánujeme aj s vytvorením okolo 20-tky zamestnaneckých miest v areáli nemocnice, čo by mohlo uvoľniť priestory najmä pred poliklinikou a v okolitých medziblokových priestoroch,“ dodal P. Bizovský. Vízia sa tak rysuje, dovtedy sa treba ešte obrniť trpezlivosťou a ak sa dá a zdravotný stav to dovolí, parkovať aj ďalej od nemocnice, napr. pred okresným úradom či inde v centre mesta. Malá prechádzka môže stáť niekedy menej námahy ako totálne psychické vypätie a bezradné krúženie okolo nemocnice.


foto: archív ĽN, vizualizácia ĽN, n.o.  


Comentários


bottom of page