top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Parkovacia politika mesta po vyše roku. Pribudnú ďalšie regulované parkoviská

Nová parkovacia politika mesta Stará Ľubovňa sa do praxe zaviedla v auguste 2020. Po vyše roku ju samospráva všeobecne vyhodnocuje pozitívne, priniesla benefity v podobe väčšej možnosti zaparkovať v centre počas týždňa i príjem do mestskej pokladnice, ktorý chce radnica vložiť do budovania i obnovy parkovísk. Po roku ale prichádzajú aj zmeny, pribudnú ďalšie regulované parkoviská. Samospráva reaguje na podnety poslancov i obyvateľov mesta.Ďalšie zóny, kde sa bude platiť

Ako uviedol prednosta MsÚ Aleš Solár, minulý rok samospráva zaviedla platený režim hlavne na parkoviskách blízko nemocnice, kde predpokladala na základe predošlého prieskumu najväčší nápor. Aj na základe podnetov poslanca Jána Tomusa tentoraz prehodnotila parkoviská v piatich zónach a pripravila návrh, v rámci ktorého by sa malo zmeniť VZN-ko a zaradili by sa nové parkovíská do regulovaných. Doplnili by sa tam vnútroblokové plochy na Ul. 17. novembra, tiež pri gymnáziu (smerom k súdu), viaceré medzibytovkové parkoviská na Ul. 1. mája a pri tzv. Žltom dome, za lekárňou Schneider či na Ul. Obrancov mieru (oproti bývalému archívu).Na rozšírenie treba okolo 50 tisíc €

Výhodami zmien je podľa radnice spravodlivé riešenie pre všetkých, pokrytie celej centrálnej zóny i zníženie špekulácií vodičov, nevýhodami, resp. rizikami vnútroblokové parkovanie vodičov, obsadenie miest určených primárne pre obyvateľov bytoviek, náklady na vybudovanie rozšírenie regulovaného parkovania, ktoré pohltia okolo 50 tisíc eur a ešte nevysporiadané vlastníctvo pod niektorými parkovacími miestami.

Keďže návrh našiel všeobecnú zhodu u poslancov, do rozšírenia regulovaného parkovania sa mesto pustí ešte tohto roku, prípravy si budú ale vyžadovať 4-mesačný proces. Ako uviedol primátor Ľuboš Tomko, niektoré parkoviská, ako napr. za lekárňou Schneider sú v dezolátnom stave, iné si vyžadujú asfaltovanie vrátane označenia a zakomponovania do systému parkovania.

Nová parkovacia politika priniesla aj príjem do mestskej pokladnice, za rok 2020 je to od augusta do decembra vyše 60 tisíc €, prvý polrok tohto roku vykázal vyše 37 tisíc €. „Keďže najväčší nápor za platby rôznych ročných kariet bol v auguste, tento príjem ešte nemáme zarátaný, očakávame ale, že to bude do konca roka okolo 80 - 90 tisíc eur, čo ale nebolo prvotným cieľom,“ uviedol prednosta.


Otázniky do budúcnosti

Novinka po vyše roku priniesla aj rôzne požiadavky obyvateľov i špecifiká, ktoré chce radnica posudzovať individuálne. Zatiaľ sa nestotožnila so žiadosťou obyvateľov Farbiarskej a Garbiarskej ul., aby tu bolo sprístupnené jedno parkovacie miesto na rodinu pred nehnuteľnosťou za dohodnutý ročný rezidenčný poplatok. Rovnako chce samospráva prehodnotiť parkovanie obyvateľov na zelených plochách, ktoré majú ohradené ako záhradky. Plánuje tu možnosť odkúpenia týchto plôch obyvateľmi a rezidentskú kartu si budú musieť zakúpiť aj tí obyvatelia, ktorí si v minulosti zriadili rampový systém.

Za väčšie problémy do budúcnosti mesto považuje nedostatok parkovacích miest na sídlisku Východ, kde nateraz mnoho áut parkuje zadarmo na súkromnom parkovisku bývalej Billy a miesta chýbajú aj pred školou. Rovnako sídlisko Východ bojuje s ťažkosťami miestnych zaparkovať auto blízko svojej bytovky.

Novinky v parkovaní očami mestskej polície

Po vyše roku si vodiči zvykli na novú parkovaciu politiku, ako priblížil náčelník mestskej polície Oskár Ščigulinský, prvé dva mesiace boli bez pokút a hlavne o vysvetľovaní, aj za pomoci študentov-brigádnikov. „Systém parkovania je označený dostatočne, sú tri možnosti, takže aj starší, ktorí majú občas problém s technológiami, si môžu kúpiť kartu v blízkych predajniach, zaškrtnúť si ju - dátum, čas a vyložiť pod sklo na viditeľné miesto,“ pripomenul náčelník MsP. Z praxe uviedol, že občas vodič nevie, že ak si napr. kartu kúpil pri pošte, neznamená to, že môže parkovať hodinu len pri pošte. „Sú ešte problémy s uvedením údajov pri aplikácii. Stáva sa, že vodiči dajú SL, ako Stará Ľubovňa, nedajú medzeru, hneď udajú značku auta. Musia jednoducho dodržiavať presný postup.“ Ako poznamenal, potom sa stáva, že im systém stiahne peniaze, kontrolný mechanizmus to však vyhodnotí ako nezaplatené. Ak si takýto vodič nájde „papuču“, nespokojnosť je logická. „Teda, ak aj dáme okolo 10 technických zábran, následne zistíme, že napr. piati mali zaplatené, iba urobili chybu.“ Vo všeobecnosti, ale takých, ktorí sa snažia vyhnúť plateniu, nie je vraj veľa, pokuty majú klesajúcu tendenciu a problémy majú skôr vodiči z iných miest. „Účelom nie je ľudí pokutovať, ale dosiahnuť možnosti pokojného zaparkovania, aj keď plateného. Napokon, nejde o veľké sumy, sú mestá, kde sa platí viac," dodal O. Ščigulinský a dodal, že odhaliť tých, ktorí sa chcú vyhnúť plateniu, vidia aj cez kamerový systém.


Príjmy za regulované parkovanie (august - december 2020)

spôsob predaja príjem mesta po odpočítaní provízie

SMS Parking 16 358,80 €

Parkovacie lístky 6693,34 €

Mobilná aplikácia 7753,31 €

Ročné parkovacie karty - obyvateľ 10 900 €

Ročné parkovacie karty - abonent 1100 €

Rezidentské karty 1600 €

ŤZP karty 6110 €

Spolu 60 465,45 €
Príjmy za regulované parkovanie (január - júl 2021)

spôsob predaja príjem mesta po odpočítaní provízie

SMS Parking 22 932,24 €

Parkovacie lístky 5770,05 €

Mobilná aplikácia 5380,87 €

Ročné parkovacie karty - obyvateľ 900 €

Ročné parkovacie karty - abonent 1200 €

Rezidentské karty 180 €

ŤZP karty 860 €

Spolu 37 223,16 €


Foto: Archív ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (6. október 2021)

Comments


bottom of page