top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Pýtame sa za vás: Pribudnú stromčeky?

Updated: Jul 28, 2020

Pred pár rokmi bolo vysadených niekoľko desiatok stromčekov na svahu oproti obchodnému centru Lidl. Všimla som si, že veľa z nich vyschlo, iné tam už vôbec nie sú a „prežili“ len niektoré. Stará sa o ne niekto? Pribudnú niekde aj ďalšie? (J.B.)

IMG_20170404_175825

Odpovedá Pavel Machava, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

– v roku 2013 dostal Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. dve rozhodnutia na výrub drevín v súvislosti s výstavbou hrádzí na rieke Poprad. Túto stavbu sme realizovali v rokoch 2013 – 2015. Rozhodnutiami sme dostali aj povinnosť náhradnej výsadby v celkovom počte 220 ks drevín na konkrétnych parcelách, v tomto prípade to boli násypy cestného telesa. Výsadba sa uskutočnila na jeseň 2014. Vzhľadom na typ pôdy, na ktorom sa uskutočnila výsadba, nie všetky dreviny sa ujali. Plánujeme uskutočniť spoločnú obhliadku so zástupcom mesta Stará Ľubovňa a dohodneme výsadbu nových drevín.


コメント


bottom of page