top of page
  • Mário Veverka

Pýtame sa za vás: Kedy bude v nemocnici výťah?

Updated: Jul 7, 2020


Poliklinika

Všetky nemocničné priestory, či už štátne, alebo súkromné, by mali byť v dnešnej dobe bezbariérové. To sa ale netýka Ľubovnianskej nemocnice, kde k ambulanciám v poliklinike majú starí, chorí a imobilní ľudia veľmi sťažený prístup. Keďže mám 22-ročného syna – vozičkára, viem, o čom hovorím. Na prízemie sme síce ešte ako-tak vyšli, no na očné, gastro či reumatológiu je to hrôza. Doteraz sme to riešili tak, že som s ním, podopierajúc ho, pomaly vyšla po schodoch, posadila ho na lavičku a vrátila sa späť pre vozík. Musím však povedať, že je to mimoriadne nedôstojné a syn, keď má ísť na vyšetrenie, je z toho psychicky na dne. Došlo to až tak ďaleko, že naposledy nám už sestrička, keďže odmietol ísť takto do ambulancie, brala krv v aute.

Chcem pritom podotknúť, že na problémový prístup v poliklinike upozorňujem už deväť rokov. V novembri 2017 som v tejto súvislosti adresovala riaditeľovi sťažnosť, na ktorú som dostala odpoveď v zmysle, že sa to rieši. Rada by som teda vedela, ako a kedy konečne sa už podmienky v nej zlepšia. Hnevá má to totiž aj z toho dôvodu, že na plošiny alebo výťah peniaze nie sú, ale na fontánu, ktorá, osvetlená, strieka aj v noci, sa nájsť dokázali.

Darina Stašáková

Odpovedá Jaroslav Marinčín, ekonomický námestník Ľubovnianskej nemocnice, n.o. (ĽN):

– Budova polikliniky bola postavená v 60. rokoch, a nie je jednoduché vyriešiť bezbariérový prístup v takýchto budovách. Schodisková plošina nerieši situáciu v priestoroch, kde je vysoká frekvencia pohybu osôb so sťaženým pohybom, respektíve imobilných osôb. Ľubovnianska nemocnica hľadala riešenie ako vybudovať plnohodnotný výťah. V súčasnosti už má správnou radou ĽN, n.o. schválenú investíciu výstavby výťahu v poliklinike z vlastných zdrojov a ukončuje prípravu projektovej dokumentácie potrebnej k procesu verejného obstarávania a výstavbe. V mesiacoch júl – september plánuje zrealizovať verejné obstarávanie a stavebné povolenie na realizáciu výťahu v poliklinike. Všetky tieto kroky vytvárajú predpoklad realizácie výstavby výťahu v roku 2019.

Fontána v ĽN bola takisto postavená v 60. rokoch a nemocnica len udržuje a zveľaďuje areál nemocnice tak, aby vytvárala vhodné prostredie, ktoré tiež napomáha pri liečbe a diagnostike, čo je hlavné poslanie ĽN. Samotná prevádzka fontány zaťažuje rozpočet minimálne, vzhľadom k tomu, že ročné náklady na prevádzku sú rádovo v desiatkach eur. Obdobne je to aj s ďalšími aktivitami, ktoré nemocnica realizuje pre zlepšenie prostredia pri minimálnych nákladoch, respektíve z darovaných prostriedkov na to určených.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinávh č. 6 (26. júna 2018)

Comments


bottom of page