top of page
  • Peter Rindoš

Otvárame druhý stupeň ZŠ! Návrat do škôl zvolila polovica rodičov

V Starej Ľubovni sa do pilotného projektu testovania na covid-19 zapojila veľká časť rodičov, zamestnancov a žiakov. Po porade vedenia mesta a riaditeľov škôl to znamená, že druhostupniari sa od utorka vracajú do škôl. Mesto tak patrí na Slovensku k prvým, v ktorom sa proces vyučovania s obmedzeným režimom obnovuje ešte pred vianočnými prázdninami.Dobrovoľné testovanie počas víkendu prebiehalo pri Ľubovnianskej nemocnici. Za sobotu bolo vyšetrených 297 osôb, z nich boli všetci negatívni. V nedeľu bolo otestovaných 262 ľudí, z ktorých u piatich zistili pozitívne výsledky. Ďalšie testy boli vykonávané aj počas pondelka. „Myslím, že je na každom zákonnom zástupcovi, ako sa rozhodne. Najmä na sociálnych sieťach sa z toho robí zbytočne veľká hystéria. Ak niekto nesúhlasí, jednoducho, nech nejde. My s manželom sme sa rozhodli pretestovať seba, aj deti, ktorým to vôbec neprekážalo. Chceli sme, aby boli po dlhej dobe v kolektíve,“ povedala nám jedna z mamičiek pri odberovom mieste.


Testovaniu predchádzal dotazník

Ešte pred definitívnym rozhodnutím o otvorení prevádzok druhého stupňa na základných školách mal viac napovedať rodičovský dotazník. V prieskume riaditelia škôl zisťovali, ako sa na vec pozerajú rodičia. Z výsledkov bolo zrejmé, že s antigénovými testami súhlasili najmä rodičia zo ZŠ Levočskej, a to na 70 percent, zo ZŠ Komenského bola „za“ polovica rodičov a zo ZŠ Za vodou sa súhlasne vyjadrilo 37 percent rodičov. Spolu so žiakom sa musel dať otestovať minimálne jeden zo zákonných zástupcov. V čisto rómskej škole v Podsadku prieskum nevykonávali. „Túto školu máme otvorenú už druhý týždeň, kde sa deti vzdelávajú v skupinkách po piatich,“ poznamenal primátor mesta Ľuboš Tomko.


Z 30 tried otvárajú 21

Do možnosti otvoriť druhý stupeň základných škôl sa mesto pustilo medzi prvými na Slovensku. Primátor aktivitu zdôvodnil najmä záujmom zo strany rodičov. „Reagovali sme na ich očakávania, aby sa ich deti vrátili do škôl ešte pred Vianocami. V našom meste už trikrát prebehlo plošné testovanie, takže sme mali dostatočné skúsenosti. Taktiež sme boli zabezpečení zdravotníckym personálom i ochrannými pomôckami,“ povedal Ľ. Tomko.

Žiaci sa budú musieť zrejme testovať pravidelne. Závisieť to má od epidemiologickej situácie v okrese. V najviac zasiahnutých regiónoch by mali školákov testovať každých sedem dní, v tých menej každé dva týždne a najmenej každé tri týždne.

Pre žiakov v školách bude platiť osobitný režim. Vyučovať sa budú prezenčne v malých skupinkách, pričom tie sa postupne prestriedajú. Jedinou školou, kde otvárajú všetkých svojich desať tried je ZŠ Levočská. Najväčšia ZŠ Komenského otvára z 15 tried rovných desať. Z piatich tried Za vodou otvárajú jednu. Deti, ktoré do školy nepôjdu budú pokračovať v dištančnom, online vyučovaní.


Testované mestské školy v Starej Ľubovni

570 žiakov je na druhom stupni celkovo

58 percent žiakov testovaných v ZŠ Levočská

52,16 percent žiakov testovaných v ZŠ Komenského

32,30 percent žiakov testovaných v ZŠ Za vodouTestovanie prebiehalo najmä v sobotu a nedeľu.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 46 (8. december 2020)


bottom of page