top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Opatrne! Na rozvojový program v Starej Ľubovni je schválených 330-tisíc eur

Ako mimoriadne konzervatívny nazval Rozvojový program mesta (RPM) na rok 2024 primátor Starej Ľubovne. Neistota v investovaní sa prejavuje už druhý rok po sebe. Tento rok sa ušlo na RPM len niečo cez 330-tisíc €.


Niektoré samosprávy mali problém zostaviť vyrovnaný rozpočet, nám sa to podarilo, ale najviac si to odniesol rozvojový program,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko. RPM-ka na tento rok sa tak ukrátila o 600 až 700-tisíc €, v lepších rokoch sa suma v tejto kapitole šplhala k miliónu eur.


BUDOVANIE REGULOVANÝCH PARKOVÍSK

Samospráva ale nechce poľaviť v investovaní do plánovaných aktivít, všetko však bude závislé od vývoja ekonomickej situácia a externých zdrojov z projektov. „Do finančne krytých boli podľa priority zahrnuté tie akcie, ktoré boli rozbehnuté už v minulom roku, ale nie sú - buď ukončené alebo vyfakturované,“ pripomenula Anna Hrebíková, vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia na Mestskom úrade v Starej Ľubovni.

Prioritu tak dostalo budovanie parkovísk regulovaného parkovania, kde rozpočet s projektovou dokumentáciou predstavuje 120-tisíc eur, mesto chce investovať aj do cyklotrasy a parkovacích miest na Prešovskej ul. a v pláne je aj spomalenie dopravy na Vansovej ulici či budovanie zberných miest odpadu (tento rok by mali pribudnúť štyri).


DOKONČENIE DRUŽBY I OPRAVA STRECHY MŠ

Peniaze vyčlenila radnica aj na dokončenie rekonštrukcie OD Družba, plánuje sa grantová schéma vo výške 7-tisíc eur, menšia rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 10-tisíc eur, odstránenie poruchy na streche Materskej školy na Vsetínskej ul., kde na pretekajúcu strechu treba 7-tisíc eur, s 10-timi tisícmi sa ráta pri úprave mestského pozemku na Ul. Za vodou, tiež s revitalizáciou detských ihrísk (15-tisíc eur). V rámci tejto akcie mesto uvažuje aj s výmenou prvkov detského ihriska na Levočskej ulici (za bytovým domom pri Palme).

Svoje si vyžadujú aj vysprávky ciest a chodníkov, spolu s dopravným značením je na tento rok vyčlenených 70-tisíc €. V tomto roku sa ráta aj s otvorením územného plánu mesta a s tým súvisiacim investíciami. No realizácia väčšiny investičných akcií závisí predovšetkým od skutočného príjmu do rozpočtu počas roku 2024.


ĎALŠIE AKTIVITY PODĽA FINANČNÉHO VÝVOJA

Mesto má v pláne aj množstvo ďalších aktivít. Tie sú už závislé od podpory štátu, prípadne vyhľadáva možnosti čerpania európskych peňazí. Tu sa chce uchádzať napr. o podporu na vybudovanie ďalšej medziblokovej zóny, tentoraz na sídlisku Východ, spracovať chce projektové dokumentácie na obnovu tzv. Mestského paláca (domu č. 5) či MŠ Podsadek. Samospráva čaká tiež na výzvu, v rámci ktorej by mohla vymeniť okná a dvere na mestskej budove č. 2, rekonštrukciu ZŠ Levočská, tiež je v pláne obnova chodníka Okružná - Budovateľská a ďalšie aktivity.


AJ VEREJNÉ TOALETY

Schválených už má radnica 675-tisíc € na dobudovanie základnej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, treba tu však myslieť na vyše 140-tisícové spolufinancovanie. Úspešná bola radnica aj v rekonštrukcii verejného osvetlenia, kde si vzala výhodný takmer miliónový úver z environmentálnych fondov. V zámeroch sú aj viaceré projektové dokumentácie, napr. na chodník na železničnú stanicu či budovu bývalej VšZP. Z dlhodobejších vyhliadok možno spomenúť aj parkovisko na Mierovej 22 či vybudovanie verejných toaliet. Všetky tieto a ďalšie akcie vyžadujú takmer 1,2 mil. eur a podľa priorít sa budú postupne presúvať do finančne krytých. Výzvou pre samosprávu naďalej ostáva prepojenie Popradskej a Továrenskej ul. či projekt pre územné rozhodnutie severozápadného obchvatu mesta.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 7, 22. februára 2024)
Comments


bottom of page