top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Odpovedáme na Vaše otázky

Updated: Aug 11, 2020


Ako to bude s mestskými zásielkami? Chcem sa opýtať, ako to bude tento rok s výmermi za daň s nehnuteľností a poplatkov za odpad a podobne. Teda mestské platby, ktoré v papierovej podobe v obálke po ostatné roky v tom čase nosili poverení pracovníci mesta osobne po bytoch?


(čitateľka)


Odpovedá Natália Lichvárová, referent daní a poplatkov MsÚ v Starej Ľubovni:

– Od 27. apríla budú osoby poverené Mestom Stará Ľubovňa doručovať osobne rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Prosíme obyvateľov, aby sa pri prevzatí zásielky chránili rúškom a na podpis použite svoje vlastné pero. Ak je niekto v karanténe, poprosíme, aby nepreberal zásielky. V tom prípade, ak je to možné, označte si byt, napríklad nalepte na dvere alebo vchod lístok KARANTÉNA.


Comments


bottom of page