top of page
  • Mário Veverka

Od zimáku nás delí už len stanovisko Protimonopolného úradu

Updated: Jul 7, 2020


DSC_1003

Chrobáka do hlavy dostali uplynulý štvrtok poslanci MsZ. Tí na aprílovom zasadnutí prejavili jednoznačnú vôľu zimný štadión dostavať. Schválenie prevodu majetku na prešovskú spol. KEN-EX, spol. s r.o. a poskytnutie dotácie na prevádzku však nečakane dostalo trhlinky. Pred samotným hlasovaním ich totiž hlavný kontrolór upozornil na riziká, ktoré, v prípade pôvodne navrhnutého spôsobu, mestu hrozia.


„Z môjho pohľadu považujem za najzávažnejšie, že nie sú splnené osobitné a špecifické predpoklady zákona na to, aby prípad osobitného zreteľa požíval právnu ochranu. Takto postavený projekt je rýdzo podnikateľskou činnosťou, nie verejno – prospešný produkt. Ďalšou vecou je hospodárnosť, efektívnosť a použitie finančných prostriedkov. Pretože protihodnota, ktorú od investora dostaneme, nie je adekvátna tomu, čo poskytujeme,“ konkretizoval dva zo siedmich vytknutých bodov Ján Šidlovský, ktorý preto navrhol iné cesty, ako nespochybniť proces. A to buď formou nájomnej zmluvy, verejnej súťaže, použitím majetku cez koncesnú zmluvu či zmluvu o združení finančných prostriedkov. „Na rokovanie sme predložili návrh, ktorý umožňuje prevod majetku v zmysle, ako nám to dovoľuje zákon,“ deklaroval najskôr svoj postoj primátor. Ako ale podotkol, riziko, ktoré spomínal hlavný kontrolór, je úplne namieste, a preto je dôležité sa naň pripraviť. „Okrem verejnej súťaže, ktorá je transparentnejšia, však môžeme schvaľovať prevod majetku aj formou osobitného zreteľa. Jedinou podmienkou je rozhodnutie 3/5 väčšinou prítomných poslancov,“ dodal Ľuboš Tomko, podľa slov ktorého sa ale, oproti aprílovému návrhu, týka prevod len rozostavanej sociálno-prevádzkovej budovy, umelej plochy + pozemkov v celkovej hodnote 256 000 €. „Technológia i mantinelové hradenie ostáva v majetku mesta a je len na poslancoch, ako s tým v budúcnosti naložia.“

zimny.stadion DSC_0089

POVINNOSTI MESTA I INVESTORA Hoci sa tento oriešok zdal akokoľvek ťažký, poslanci ho jednoducho museli rozlúsknuť (výber z ich názorov pod článkom). Pri rozhodovaní pritom brali do úvahy aj páky, ktoré majú v prípade potreby ochrániť mesto. „Ak investor do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam stavbu zimného štadióna neskolauduje, máme právo uplatniť si právo spätnej kúpy za 1 €,“ konkretizoval prvú z nich primátor. Ten ďalší vstúpi do platnosti v deň, keď sa investor rozhodne zimák predať. „Na základe zmluvy naň máme predkupné právo, pričom sa cena stanoví podľa znaleckého posudku poníženého o 256 000 €,“ doplnil Ľ. Tomko, podľa slov ktorého, pokiaľ si naň poslanci neuplatnia nárok, spomínanú sumu je mestu povinný zaplatiť investor. Samozrejme, „ochranu“ si do zmluvy zakomponovala aj prešovská spol. KEN-EX. Tej sa mesto zaviazalo 15 rokov poskytovať dotáciu vo výške 100 000 € ročne. Ako protihodnotu dostanú školy a školské zariadenia na území mesta 50 % zľavu zo vstupného v čase od 8.00 h do – 13- tej hodiny a 20 ľadohodín zdarma ročne na účely vyhradené podľa požiadavky samosprávy. „Keďže podľa VZN č. 44 vieme dotáciu poskytnúť len na jeden kalendárny rok, pokiaľ by poslanci v budúcnosti rozhodli, že spomínanú sumu na prevádzku nebudú dávať, mesto je povinné odkúpiť stavbu štadióna v cene znaleckého posudku mínus svoj vklad, t.j. 256 000 €,“ upozornil primátor, podľa ktorého má tiež samospráva povinnosť napojiť zimák na inžinierske siete, sfunkčniť kanalizáciu „a vybudovať prístupovú cestu + 140 parkovacích plôch, čo, podľa projektanta, vyjde na 380 tis. €.“

DSC_1000

Mimochodom, po dlhej diskusii napokon poslanci prevod majetku schválili tak, ako bolo navrhnuté. Čo pozitívne hodnotil aj konateľ KEN-EX-u.„Veľmi sa z toho teším. Bol som si istý, že ponuka, ktorú sme dali, je výborná pre obe strany,“uviedol po hlasovaní Ján Kentoš, ktorý potvrdil, že z ich strany šlo o maximálnu možnú ústretovosť.„Myslím, že možnosti boli vyčerpané a došlo ku konsenzu.“

Pre úplnosť, po schválení zámeru musí ešte mesto počkať na vyjadrenie Protimonopolného úradu. To by malo prísť do 30-tich dní a v prípade súhlasného stanoviska už nič nebude brániť tomu, aby sa do „tehelnej jamy“ zahryzli stavebné mechanizmy


Odznelo z poslaneckých lavíc

201501210911530.orlovsky copy

František Orlovský: –Keď sme už vykonali toľko krokov, máme záväzok dotiahnuť to do konca. Ako samosprávny orgán máme svoje práva a myslím si, že ak to podporíme 3/5 väčšinou, akoby sme ponížili ohrozenia, ktoré vyplývajú z formálnej stránky.


201501210908570.sipos copy

Michal Šipoš: –Samozrejme, najlepšie by bolo, keby sa vyhlásila verejná súťaž, do ktorej by sa prihlásili piati záujemcovia. A bili by sa o to, kto ponúkne lepšie podmienky. No moja skúsenosť je taká, že v tak malom meste, akým Stará Ľubovňa je, ten záujem nie je. Pretože inak by bol štadión už postavený a investor by zarábal.


201501210906110.stasak copy

Rastislav Stašák: –Pokiaľ ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, tam až taký problém nevidím, pretože aj keby ten spôsob predaja niekto napadol, nebude sa skúmať obsah dôvodu osobitného zreteľa, ale procesná stránka (potrebná 3/5 väčšina, zverejnenie). Skôr vidím riziká v tom, že na pozemky si zriadi banka záložné právo. Nie som si istý, či bude súhlasiť s vecnými bremenami – predkupného práva a práva spätnej kúpy.


201501210910530.gaborcakova-copy

Soňa Gaborčáková: –Máme čestného kontrolóra, ktorý sa snaží prácu vykonávať tak, ako mu zákon káže. Na strane druhej, vo veľkej politike vždy hovoria, že sme samosprávnym orgánom, a teda máme možnosť demokraticky a podľa vlastného uváženia vziať zodpovednosť do vlastných rúk.


201501210905410.gurega copy

Pavol Gurega: –Pre mňa je skôr než štadión dôležitejšia napríklad plaváreň, ktorú využívajú ľudia od 2 do 80 rokov. A tej sa nevenujeme… V princípe celú stavbu financuje mesto, no aj napriek tomu uvedený projekt podporím, lebo súkromno -verejné projekty sú podľa môjho názoru správne a najskôr prispejú k rozvoju mesta.


201501210905030.knapik copy

Milan Knapík: –Pokiaľ by sme išli vlastnou investičnou výstavbou, ročná splátka úveru (15 r.) by nás stála 147 tisíc € a ďalších 90 – 100 tisíc by vyšli prevádzkové náklady. Teraz tu máme ponuku, kde nepotrebujeme vložiť finančné prostriedky, ale majetok. Keď to porovnám, jednoznačne lepšie mi vychádza prijať ponuku potenciálneho investora.


201501210916130.jarzembovsky copy

Valent Jaržembovský: –Bývalý prezident, Rudolf Schuster, raz na otázku, prečo tak zadlžil Košice, odpovedal zaujímavou vetou – že ľudia potrebujú žiť už teraz. S čistým svedomím teda túto vec podporím s tým, že ide o verejnoprospešný záujem.


201502020729570.bizovsky

Peter Bizovský: –Nezoberme ľuďom šancu a podporme to. Bude to ďalší bod, okolo ktorého vzniknú inžinierske siete, cesty, možno aj domy. A celá tá oblasť bude o desať rokov krajšia.201501210910220.ziak copy

Rudolf Žiak: –Myslím si, že prioritou pre mesto je obchvat a potom, v rámci športových zariadení, plaváreň. Verím ale, že nájdeme finančné prostriedky aj na ňu, takže som rozhodnutý podporiť i tento projekt. Hoci som nie vždy súhlasil, ako sa to riešilo, vždy som bol zástancom toho, aby tu stál zimný štadión.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinávh č. 6 (26. júna 2018)

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page