top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Čaká nás prvé elektronické sčítanie obyvateľov

Updated: Feb 10, 2021

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021. Ide o právo, ale i zákonnú povinnosť každého z nás.


Prvýkrát bude sčítanie integrované a plne elektronické. Jednou z výhod majú byť presnejšie a kvalitnejšie údaje. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Ľudia, ktorí nemajú prístup k internetu, sa do sčítavania zapoja pravdepodobne až v apríli.


AKO SA ZAPOJIŤ?

Každý sa môže sčítať sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu či mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.


Pre obyvateľov, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, samospráva pripraví kontaktné miesto, kde budú pomáhať stacionárni asistenti. „Bude zriadené na Mestskom úrade v Starej Ľubovni, na prízemí, kde bude občanom sprístupnené technické vybavenie na samosčítanie,“ informovala Katarína Železníková, vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu.


Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma. „Na základe odporúčania štatistického úradu, pri ktorom sa zohľadnila najmä veľkosť mesta z hľadiska počtu obyvateľov, samospráva zabezpečila 13 asistentov,“ povedala K. Železníková.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE V INOM TERMÍNE

Začne najskôr od 1. apríla 2021, teda za predpokladu, že pandémia ochorenia COVID-19 bude na ústupe. Obyvateľ sa môže prísť sčítať na kontaktné miesto, teda na Mestský úrad v Starej Ľubovni kedykoľvek počas úradných hodín, kde obyvateľom bude pomáhať stacionárny asistent.


Ak chce obyvateľ využiť možnosť mobilného asistenta, teda asistenta priamo v jeho domácnosti (napr. z dôvodu imobility), môže o túto službu požiadať na mestskom úrade. „Telefónne číslo a e-mailová adresa na tento účel budú zverejnené a propagované v rámci informačnej kampane v druhej etape, pretože asistované sčítanie sa kvôli situácii ochorenia COVID-19 presunulo na neskorší dátum,“ dodala K. Železníková.


foto: ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4 (3. február 2021)

Comments


bottom of page