top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

OD Družba: Pri rekonštrukcii sa objavili komplikácie


Predaj časti obchodného domu v Starej Ľubovni zanecháva dozvuky aj po ôsmich rokoch. Vlastník nehnuteľností, na ktorých prevádzkuje obchod Tesco, nesúhlasil so zatepľovaním časti objektu Družby. Práce aktuálne zabezpečuje mesto cez svojho dodávateľa v rámci rekonštrukčných prác za vyše 1,1 milióna eur.


Družba patriaca mestu bola na sídlisku dlhé roky strašiakom. Predchádzajúce vedenie radnice ponúklo jej časť, vrátane pozemkov a terasy, do predaja. V súťaži v roku 2012 napokon uspela michalovská spoločnosť Alea Invest so sumou 112 500 eur. Do mesta následne dotiahla Tesco.


Mesto dostalo nesúhlasné stanovisko


Po výstavbe Tesca, zvyšná časť Družby ostala ešte viac na okraji záujmu. K majiteľom prevádzok prestávali chodiť zákazníci, vrásky robila aj deravá strecha. Do opravy a jednej z najvýznamnejších investícií sa napokon Stará Ľubovňa pustila, keď poslanci vyčlenili prostriedky z mestskej kasy. Zodpovednosť za opravu Družby prevzala bratislavská firma Euro-Štukonz, ktorá uspela v súťaži. Pri zámere zatepliť všetky obvodové steny však narazila na problém. „Mesto Stará Ľubovňa v rámci komplexnej rekonštrukcie OD Družba plánovalo v rámci zateplenia obvodového plášťa aj zateplenie steny nad Tescom. Z dôvodu, že v rámci konania v zmysle stavebného zákona nebol udelený súhlas vlastníka pozemku pod Tescom, nie je možné tieto práce zrealizovať,“ špecifikoval Michal Žid, poverený riadením oddelenia výstavby na radnici.


Vlastník z Michaloviec: Nemáme doklad o ďalšom konaní


O stanovisko v prípade sme požiadali majiteľa michalovskej firmy. Ten tvrdí, že mesto mu nepredložilo zámer, ako chce pri stavebných úpravách postupovať. Má obavy, aby stavebníci nepoškodili strechu a krytinu na objekte Tesca, čo by vraj mohlo spôsobiť prípadne zatekanie. „V roku 2019 sme ako účastník stavebného konania dali námietku proti takémuto postupu mesta, kde neprihliadalo na potreby a ochranu majetku susediacich vlastníkov. Stavebné konanie bolo zastavené. Odvtedy nám nebol zo strany stavebného úradu doručený žiaden doklad o začatí konania. Predpokladáme, že stavebné práce, ktoré sa v súčasnosti na objekte Družba prevádzajú, sa realizujú bez stavebného povolenia a keď, tak možno len s nejakým ohlásením drobných stavebných prác, ktoré na vykonávané rekonštrukčné práce nie je postačujúce,“ reagoval Mirko Gejguš.

Čo s plochou na parkovisku?


Čo bude so stenou, ktorá spája oboch susedov, je zatiaľ otázne. „Ak nedôjde k udeleniu súhlasu, ostane časť nad Tescom nezrekonštruovaná, v pôvodnom stave,“ poznamenala v stanovisku radnica v Starej Ľubovni. Tá v súvislosti s Družbou zaznamenáva aj pripomienky od občanov, a to k ploche na parkovisku pri Tescu. Je nevyasfaltovaná a špatí prostredie. „Patrí súkromnému vlastníkovi, mesto ju preto nemôže upraviť do vhodného stavu,“ podotkla radnica.


Michalovský investor plánoval na dotknutej ploche vytvoriť priestor pre menšie obchodné jednotky, tie ale v zámere, aký prezentovalo predchádzajúce vedenie mesta, nefigurovali. Vtedajší poslanci vo volebnom období 2010-2014 napokon s nimi ani nesúhlasili.
Peter Rindoš , foto: Edvin Fazekaš


Článok bol publikovaný v ľubovnianskych novinách č. 20 (26. máj 2020)

Kommentare


bottom of page