top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Ocenenie aj pre rodáčku zo Starej Ľubovne Silviu Košťovú

Kancelária Biskupov Slovenska (KBS) každoročne oceňuje osobnosti kultúry. Cenu patróna umelcov Fra Angelica za rok 2023 si v Primaciálnom paláci v Bratislave 14. februára prevzali laureáti v oblasti slovesného umenia, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku.

Osobnosti ocenila Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek, ktorý oceneným odovzdal diplom a medailu s vyobrazením patróna umelcov.


V oblasti slovesného umenia cenu získala Silvia Košťová, rodáčka zo Starej Ľubovne. „Veľmi sa teším a som za ňu nesmierne vďačná," to boli jej prvé slová po mojej gratulácii. Silvia Košťová pracuje vo verejno-právnej slovenskej televízii. V košickom štúdiu RTVS vedie vydanie náboženskej relácie Orientácie. Podieľa sa aj na réžii. Rozvíja dokumentárnu tvorbu štúdia v oblasti duchovnej a kultúrnej. Natočila viacero dokumentárnych filmov: Kým je život, ostáva nádej (o osude asýrskych kresťanov), Zo Zemplína k pápežovi (príbeh P. Pavla Benedika, ktorý pracoval ako pápežský sakristián), Narodení pre nebo (vznikol v roku 400. výročia umučenia sv. košických mučeníkov), Memento mori Kanonici bieleho rúcha (mapuje dejiny Rádu premonštrátov), Pripravení na Svätého Otca (približuje zákulisie príprav návštevy Svätého Otca Františka). Silvia Košťová s súčasnosti pripravuje dokumentárny film venovaný osobnosti zosnulého kardinála Jozefa Tomka a pripravuje scenár na film Katedrála

zázrakov, ktorý bude venovaný histórii Domu sv. Alžbety v Košiciach.

Pripravil: Ľubo Ogurčák


Silvia Košťová má na svojom konte viacero domácich i zahraničných ocenení

Rodáčka zo Starej Ľubovne sa po ukončení vysokoškolských štúdií na Prešovskej univerzite v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a hudobnej výchovy zamestnala v roku 1998 v Slovenskej televízii. Počas 24 rokov v zamestnaní vystriedala niekoľko pozícii a pracovala na mnohých projektoch, reláciách a formátoch. Od roku 2012 pravidelne prispieva do náboženskej relácie Orientácie, ktorú striedavo pripravuje bratislavské a košické štúdio RTVS. Ostatné 4 roky vedie košické vydanie Orientácií po dramaturgickej stránke a často sa podieľa aj na réžii. 
Vynechať nemožno jej dobrú spoluprácu s cirkevnými inštitúciami. Dr. Silvia Košťová bola režisérkou slávnostného koncertu pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie v roku 2018. Dramaturgicky sa podieľala na Benefičnom koncerte pre Ukrajinu, ktorý pripravila Košická arcidiecéza na podporu pomoci utečencom v marci 2022. V neposlednom rade bola dôležitým prvkom dramaturgie televízneho prenosu poslednej rozlúčky s kardinálom Jozefom Tomkom. 
Za svoju prácu bola ocenená radom prestížnych domácich i zahraničných ocenení. Za všetky možno menovať nomináciu do finále Medzinárodného festivalu katolíckych filmov v Ríme, ocenenia a prémie Literárneho fondu a množstvo ďalších.
Silvia je popri práci obetavou matkou Natašky a Lukáška a manželkou Petra, ktorých dohromady spojila televízna práca. Ako sama ocenená často hovorí: „Nič by som nedokázala bez podpory mojej úžasnej rodiny a ich tolerancie a pomoci.“Všytko, što robju – to z lásky k Božičkovi.“
Tlačová kancelária KBS

Comments


bottom of page