top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Ocenení darcovia krvi

Updated: Jul 27, 2020

Slovenský Červený kríž každoročne oceňuje za niekoľkonásobné darovanie krvi tých, ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť. Tak tomu bolo aj 2. decembra v obradnej sieni mestského úradu. Niekoľko desiatok mužov a žien z celého okresu si prevzalo bronzové a strieborné Janského plakety, 13-tim sa ušli zlaté plakety a 5 mužov a dve ženy si za 60, resp. 80 odberov u mužov odniesli diamantové ocenenie. Viac sa dozviete v Ľubovnianskych novinách.


Comments


bottom of page