top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Obyvatelia Zámockej ulice nesúhlasia s cenou pozemkou

Updated: Jul 28, 2020


msz 2

Početné zastúpenie občanov zo Zámockej ulice v Starej Ľubovni malo ostatné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na poslaneckú schôdzu prišli vyjadriť nespokojnosť s cenou pozemkov – 10 eur/m2, ktorú im navrhlo Mesto. A to za parcely za ich domami, ktoré užívajú, sú ale vo vlastníctve mesta. Už predtým obyvatelia 10-tich dotknutých plôch (s výmerou od 7m2 až po 230 m2) spísali proti mestskej výzve na odpredaj petíciu a stretli sa aj s vedením mesta. Rozhodnutie ale leží na pleciach poslancov.


Jeden z vystupujúcich občanov Pavol Repka vysvetlil, že parcely, ktoré boli predávané obyvateľom Zámockej ul. ešte za socializmu na výstavbu rodinných domov, boli rôzne, a to práve z dôvodu, že priľahlé územie, ktoré si počas 45-tich rokov zveľadili, bolo vtedy nepredajné. Ako podotkol, vložili tam peniaze, prácu, pretože oblasť predstavovala iba mokrade s porastom krovín. „Mesto prišlo k pozemkom našim dlhodobým udržiavaním,“ podotkol nespokojný občan a dodal, že obyvatelia majú záujem o vysporiadanie pozemkov, ale za, pre nich, rozumnú cenu, ktorá by zohľadňovala ich náklady i fyzickú námahu. Občania upozorňovali aj na to, že absentuje regulácia blízkeho potoka Pasterník, ktorý im spôsobuje problémy (a aj preto museli naviesť na parcely obrovské množstvo zeminy) a môže kedykoľvek dotknuté pozemky znehodnotiť. Navyše zdôraznili, že ak sa zreguluje potok, ktorý teraz tečie elipsovite, pozemky sa aj vzhľadom na nutné ochranné pásmo môžu zmeniť. „Keď nebude možné ustúpiť od navrhovanej ceny, navrhujeme prenájom, ale s minimálnou dobou 30 rokov,“ naznačil aj inú možnosť ďalší občan Jozef Sikorjak. 

msz 1

Iní vystupujúci  zdôraznili, že pre dôchodcov je navrhovaná cena neúnosná i to, že kým sa nezreguluje potok Pasterník, nik obyvateľom nezaručí, že im „túto zem nezoberie.“ Pozemky sú totiž aj podľa poisťovne, kde sa chceli niektorí poistiť, v rizikovej záplavovej oblasti.

A práve aj to, že nie sú jasné podmienky, za akých by sa mal v budúcnosti regulovať potok Pasterník, rozhodlo o tom, že sa obyvatelia Zámockej ulice nedozvedeli, či im poslanci znížia cenu, resp. budú súhlasiť s ich navrhovanou sumou, a to 1€/m2 alebo im dajú parcely za domami do dlhodobého prenájmu. Toto rozhodovanie sa posunulo až po presnej identifikácii parciel a konzultácii s vodohospodármi a vyhotovení geoplánu. Jasné je aj to, že Mesto určite chce vysporiadať túto lokalitu. 

zamocka 3

„Je to citlivá téma, 10 eur za meter štvorcový sa možno niektorým zdá veľa a niektorí cítia krivdu, ale na druhej strane, ak, napríklad, chce Mesto kúpiť pozemok pod nejakú cestu, musí zaplatiť aj 15 eur,“ poznamenal k cene primátor Ľuboš Tomko.  A pripomenul aj príklad s Domom kultúry, kde sa radnici dlhodobo nedarí odkúpiť pozemky pod budovou, ktorú užíva už vyše 60 rokov a pritom tu núka až 44 eur za meter štvorcový.

Comments


bottom of page