top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Objavte krásu farbotlače

Updated: Jul 7, 2020


do naha1

Do Naha – výstavu pod takýmto nevšedným názvom nájdete na hrade Ľubovňa. Návštevníkom odkrýva krásu farbotlače, celkovo 236 vzácnych diel z 19. a 20. storočia pochádza z vlastného zbierkového fondu múzea.


Po úspešných výstavách historických pohľadníc, truhlíc, liturgických predmetoch či minuloročných krížov si na hrade Ľubovňa počas aktuálnej letnej turistickej sezóny prídu na svoje obdivovatelia historickej tlače.  Vyše 60 diel v priestoroch hradu a niekoľko desiatok ďalších obrazov priamo v dreveničkách v skanzene odkrýva nielen svetskú krásu tohto remesla, ale aj duchovné poslanie týchto umeleckých diel. ,,Ľudia si v minulosti oveľa viac ako dnes uctievali Pána Ježiša, svätých a svojich patrónov, ktorým pripisovali ochrannú moc. Pri každom odchode z domu na dlhší čas, napr. keď mladí odchádzali na vojnu, sa lúčilo pri sv. obraze, ktorý pobozkali nielen pri odchode, ale aj návrate,“ uviedla kurátorka výstavy Monika Pavelčíková.


Ukrývali tajomstvá aj históriu Spočiatku takéto hodnotné diela vlastnili iba vyššie vrstvy obyvateľstva, no rozvojom tlačiarenskej techniky, začiatkom 19. storočia, sa k farbotlači dostali aj bežní ľudia. Obrázky, ktoré touto technikou vznikali, boli predovšetkým cirkevného charakteru, no ako potvrdila aj kurátorka výstavy, ukrývali v sebe mnoho zaujímavých, ba priam až kurióznych vecí z bežného života ľudí. ,,Keď sme kvôli reštaurovaniu niektoré darované obrazy rozoberali, tak často sa nám stalo, že za prvým obrázkom bol ukrytý ešte jeden. Najkurióznejším nálezom boli propagačné materiály z čias Česko-Slovenskej republiky, keď ešte pôsobil Vavro Šrobár,“ uviedla M. Pavelčíková, ktorá prezradila, že okrem týchto dokumentov našli aj dôležité rodinné listiny a zápisky pánov domu, napr. o dobytku, požičaných veciach a pod.


Diela, ktoré sú vo vlastníctve Ľubovnianskeho múzea, pochádzajú nielen od obyvateľov  Ľubovne, Hniezdneho, Podolínca či okolitých obcí, ale aj z pútnických miest na Slovensku, ktoré obyvatelia tohto regiónu často navštevovali. V rámci výstavy vyšla aj rovnomenná publikácia, ktorá prezentuje aj také diela, ktoré na výstave nenájdete. Informácie o vystavovaných dielach si tak môže návštevník prečítať v rozšírenej forme.


Foto: Ľubovnianske múzeum


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 21 (29. mája 2018)


bottom of page