top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Obchvat Ľubovne žije!

Updated: Jul 13, 2020


DSC_0429

To, že historické centrum Starej Ľubovne je preťažené dopravou a jediným východiskom by bol juhovýchodný obchvat, je fakt. O ňom snívajú mnohí už celé roky a viacerí aj prestali. Skepticizmus tu ale podľa ostatných informácií nie je na mieste.


„Chcem sa opýtať, čo je s tým naším bradatým obchvatom? Aj vo vašich novinách som sa dočítal, že sa mal začať stavať na jeseň minulého roku, potom, že na jar a furt nič. Kto to tak intenzívne brzdí?“ pýtal sa nás Pavol Fuchs a zrejme nie je jediný. Je pravda, že obchvat je témou číslo jeden štyroch volebných období a zamestnáva nás už takmer 20 rokov. Najprv sa Mesto chcelo pustiť do investície samo, dlhé roky viazli výkupy pozemkov a napokon sa prijala myšlienka, aby sa do tejto veľkej stavby, na ktorú treba zhruba 3,5 mil. eur, pustilo Mesto spolu s krajom. Združená investícia, kde samospráva prispela pozemkami, ktoré previedla na kraj za jedno euro a VÚC PSK zabezpečí výstavbu cez európske financie, neleží ale podľa všetkého zapadnutá prachom. Podľa prednostu Okresného úradu (OÚ) v Starej Ľubovni a predsedu dopravnej komisie pri PSK Petra Sokola (na fotografii), by sa reálne mohlo začať stavať už budúci rok. Pripomenúť treba, že je kompletne spracovaná projektová dokumentácia na obchvat, takisto je vydané OÚ stavebné povolenie a rozhodnutie, v poriadku je aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a obchvat bol už vlani zaradený do zásobníka projektov v rámci programov samostatného grantového systému PSK Integrovaná regionálna operačná doprava, kde je vyčlenených 42 mil. eur. „Táto grantová schéma zahŕňa cesty, ktoré sú napojené na cesty 2. triedy a na systém medzinárodného významu. Vzhľadom k tomu, že v prípade tohto obchvatu by išlo o nový cestný úsek, našli sme spôsob, aby bol cestou vyššieho významu a zaradený do tohto systému,“ pripomenul P. Sokol. Ako vysvetlil, novinkou je, že sa musí vypracovať Plán udržateľnej mobility, tzv. PUM, ktorý by mal byť  na kraji schválený v októbri, resp. novembri t.r. „Čiže musíme vyčkať za jeho spracovaním a spustené by malo byť verejné obstarávanie na celú stavbu,“ zdôraznil predseda dopravnej komisie Prešovského kraja, pre ktorý je tento projekt na prvom mieste v rámci rekonštrukcií významnejších tried 2. triedy napojených na významné trasy triedy prvej. V tejto kapitole chce kraj získať 20 mil. eur. „Myslím si, že v každom prípade po úspešnom zvládnutí verejného obstarávania, ktoré vieme, že je dnes hlavne v prípade takýchto veľkých stavieb zdĺhavé, by už nič nemalo brániť výstavbe obchvatu. Verím, že by sa mohlo začať v roku 2018,“ povedal P. Sokol.

001

Obchvatová komunikácia by mala vychádzať z Levočskej ul. a vyústiť na Prešovskú ul. Ak by sa začala realizovať na budúci rok, nielen pre Staroľubovňanov by to bolo potešujúce. Ostáva veriť, že tento termín nie je len ďalším dátumom, ktorý uverejňujeme v novinách.


Foto: Martin Mrug


Článok bol publikovaný v ĽN č. 22 (6. jún 2017)


Comments


bottom of page