top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Novinkou tzv. elektročas

Updated: Jul 29, 2020


Po roku sa areál pri ZŠ na Komenského ul. stal dejiskom športového zápolenia. Starší žiaci absolvovali obvodné kolo v ľahkej atletike, ktoré je súčasťou školských športových súťaží a vyhlasuje ich MŠVVaŠ SR. A žiaci 4.-7. ročníkov mestských škôl absolvovali ľahkú atletiku v rámci Ľubovnianskych hier, ktorých organizátorom je už tradične Mesto.


Ako to už býva zvykom, na Ľubovnianskych hrách (ĽH) si školáci zmerali sily v krátkom i vytrvalostnom behu, hode kriketovou loptičkou, vrhu guľou a skoku do diaľky. „Je to náročná súťaž hlavne pre 1. stupeň ZŠ, ale zároveň je to pre nich dobrá skúsenosť a treba deti viesť k tomu, aby chceli športovať a súťažiť. Veľa záleží od učiteľov a rodičov, keďže doba je plná počítačov a iných moderných vymožeností a na pohyb akosi nezostáva čas,“ skonštatovala telocvikárka zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda Viktória Gladišová. Predseda organizačného štábu ĽH jej slová len potvrdil: „Treba oceniť snahu učiteľov, že žiakov pripravili veľmi svedomito a bolo málo diskvalifikácií. Celkovo môžeme byť so zapojenosťou žiakov do školských športových súťaží v tomto školskom roku veľmi spokojní. Žiaci a žiačky narodení po 1. januári 2001 a mladší sa v priebehu školského roka zúčastňujú spomínaných súťaží takmer vo všetkých športoch, a to veľmi úspešne aj vo vyšších krajských i celoslovenských kolách,“ nechal sa počuť František Solár, ktorý dodal, že tí najlepší z obvodného kola ĽH nás budú reprezentovať tento týždeň na krajskom kole súťaže v Prešove.

????????????????????????????????????

Športového zápolenia v ľahkej atletike žiakov a žiačok sa zúčastnilo tento rok 11 základných škôl z mesta a okolia.


Decká si športovanie počas utorkového dopoludnia užívali naplno. Dopomohlo k tomu aj krásne počasie. „Mám veľmi rád beh, je to istá forma zábavy, pri ktorej môžem vyhodiť z hlavy všetky problémy a byť napríklad s priateľmi,“ povedal Jakub Pluta zo ZŠ na Levočskej ul. A o tom, že aj dievčatá vedia poriadne vrhať guľou všetkých presvedčila Veronika Smreková z Novej Ľubovne. Z ĽH si odniesla 2. miesto. „S dnešným výkonom som celkom spokojná, aj keď ma mrzí, že v škole som hodila 8,20 m a tu len 7,91 m. Ale aj tak je to super.“ Aj keď disciplíny a organizácia ĽH boli tento rok nezmenené, jedna novinka dominovala najmä v behu. „Vždy sa snažíme priniesť niečo nové a tentoraz rozhodcom uľahčil prácu pri vyhodnocovaní výsledkov tzv. elektročas. Tento moderný spôsob merania behu bol premiérovo použitý a vyskúšaný hlavne kvôli tomu, že budúci rok bude naše mesto usporiadateľom medzinárodných športových súťaží mládeže z našich partnerských miest,“ doplnil Štefan Joštiak z MsÚ.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 22, ktoré vyšli 6.júna 2017


Comments


bottom of page