top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Trávu pokosia iba raz za rok. Stará Ľubovňa vybrala štyri lokality

Updated: Jul 19, 2021

Mesto Stará Ľubovňa vytypovalo na svojich trávnatých plochách štyri lokality. Chce na nich založiť a ponechať prirodzené kvetnaté lúky s ponechaním prirodzených trávnatých a lúčnych spoločenstiev.


KDE SA NEBUDE KOSIŤ?

Intenzita kosenia na týchto plochách bude raz ročne v mesiaci september. „Keďže zmenou klímy dochádza k vysúšaniu prostredia v mestskom priestore, ponechaním zelených lúk sa zvýši udržiavanie prirodzenej vlhkosti pôdy, k znižovaniu výparu vody, vytvoreniu lepších podmienok pre hmyz, včely a iné opeľovače. Dôjde k zvýšeniu biodiverzity a prirodzených biotopov v urbanizovanom prostredí,“ argumentuje samospráva.


Ide o lokality mimo detských ihrísk, a to na Ul. Za vodou medzi potokom Jakubianka a Billou, na Mierovej ul. za Večierkou, na Letnej ul. 21 (vnútroblok) a na Mýtnej ul. pri hrádzi rieky Poprad. Na území mesta taktiež v tomto roku vznikne pri rieke Poprad v lokalite lodenice kvetnatá lúka s výsevom kvitnúcich lúčnych spoločenstiev.


MsÚ

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 27 (7. júl 2021)

Comentarios


bottom of page