top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Novinka v škole i meste - zelená strecha i stena

Najmladšia základná škola na sídlisku Východ už štvrtý rok dopĺňa mozaiku svojho environmentálneho zamerania. Najnovšie potešila ďalšími zelenými prvkami, dokonca novinkami v meste, okrem dažďových záhrad tu pribudla zelená strecha aj vertikálna zelená stena.


Realizácii náročných investícií napomohol projekt Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa, ktorým samospráva reagovala na potrebu zmierňovania rizika zmeny klímy a jej negatívnych dopadov na sídla. „Ide o štyri dažďové záhrady, extenzívnu zelenú strechu, vertikálnu zelenú stenu a podzemnú zbernú nádrž na dažďovú vodu,“ uviedla Ivana Vrbjarová, projektová referentka MsÚ v Starej Ľubovni.

Z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia samospráva získala nenávratný príspevok vo výške 148 520,52 eur a spolufinancovala projekt sumou 7 816,87 eur.

Kto sa bude starať o zelené prvky

ZŠ Za Vodou právom patrí prívlastok Zelená, už štvrtý rok má environmentálnu výchovu ako samostatný predmet. „Triedam druhého stupňa sú pridelené štyri dažďové záhrady, o ktoré sa s vyučujúcim starajú. Rastlinky treba plieť, strihať, prihnojovať a starostlivosť o ne bude realizovaná aj na iných prírodovedných predmetoch,“ priblížila Ivana Vresilovičová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Za vodou. Ako dodala, najnovší projekt ich mimoriadne potešil, na realizáciu vertikálnej zelenej steny a dažďových záhrad sa dlhodobo pripravovali. „Starostlivosť o tieto plochy vzbudzuje rešpekt. Čo sa týka zelenej steny, starostlivosť bude prebiehať v spolupráci s mestskou samosprávou, keďže ide o prácu vo výške – strihanie, údržba rastlín, kontrola závlahového systému a substrátu,“ podotkla zástupkyňa školy.


Lákavé prostredie pre vyučovanie vonku

V škole tak majú žiaci v školskej záhrade vytvorený príjemný priestor pre realizáciu vyučovacích hodín v exteriéri. „Ak to počasie umožňuje, vyučujeme vonku 70 % hodín v troch ekologických učebniach. Žiaci si v reálnom priestore osvojujú vedomosti z biológie, geografie, vlastivedy, na technike dotvárajú areál, napríklad vytvorením vtáčej oázy alebo informatívnych tabúľ. Zelená stena nám výrazne skrášlila priestor pre vonkajšie vyučovanie, ale taktiež vytvorila miesto pre organizovanie školských či mimoškolských podujatí pre rodičov školy, ale aj verejnosť, pretože dotvára atmosféru ekologického a estetického prostredia učiacej záhrady,“ uzavrela Ivana Vresilovičová.

Funkcie zelenej steny

- Prírodný zvukový izolátor

- Znižuje hladinu hluku prenikajúceho

do interiéru budovy

- Dodatočná ochrana pred účinkami

nepríjemného tepla

- Zadržiavanie vody

- Prirodzená ochrana proti šíreniu

požiaru

- Zlepšenie kvality ovzdušia

- Filtruje a zachytáva nečistoty tým,

že ich zachytáva na listoch

- Priateľská k hmyzu a vtákom – ekosféra

- Zavádza biodiverzitu

- Zlepšuje energetickú účinnosť

- Prirodzená veterná bariéra, ktorá

udržuje teplo vo vnútri budovy

- Vynikajúca dodatočná izolácia v zime

- Chráni stavebnú konštrukciu

pred ultrafialovým žiarením


Jana Blašková, foto: ZŠ Za vodou

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 46 (7. december 2022)

Comentarios


bottom of page