top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

NOVINKA Tehotenské štipendium

Tehotné žiačky a študentky si môžu od 1. apríla podať žiadosť o tehotenské štipendium. Musia mať trvalý pobyt v Slovenskej republike a nepoberať tehotenské. Prilepšiť si môžu o 200 eur.


Požiadať o štipendium môžu plnoleté tehotné žiačky strednej školy a študentky vysokej školy. Má slúžiť na pokrytie špeciálnych potrieb spojených s materstvom. Výška tehotenského štipendia sa bude vyplácať v sume 200 eur mesačne. Nárok na príspevok vzniká 27 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Vyplácať sa teda začne od 13. týždňa tehotenstva.


AKÉ SÚ PODMIENKY?

Budúca mamička musí podať písomnú žiadosť riaditeľovi, resp. rektorovi školy, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. O priznaní rozhoduje vedenie školy. Štipendium je poskytované aj vtedy, ak študentka vysokej školy preruší štúdium z dôvodu tehotenstva. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj v mesiacoch júl a august.


Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

1. Vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,

2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,

3. skončením tehotenstva,

4. skončením vysokoškolského štúdia, v prípade žiačky podmienečným vylúčením alebo dňom, kedy prestala byť žiačkou školy.


Ilu. foto: wix


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 15 (21. apríl 2021)


Comments


bottom of page