top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

NOVINKA: Pri pôrode už môže byť blízka osoba budúcej mamičky

Updated: Jun 15, 2021

Od 1. júna v Ľubovnianskej nemocnici opäť obnovili prítomnosť blízkej osoby pri pôrode. Musí však dodržať prísne podmienky.

Rozhodnutie prišlo so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou, ale aj otvorením nových priestorov v rámci pôrodných sál. „Počas rekonštrukcie nás okrem pandémie limitovali aj obmedzené priestory prechodných pôrodných boxov. Dôvod v pokračovaní tohto obmedzenia teda pominul,“ uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Štefan Kožuškanič.


článok pokračuje pod reklamou

Podľa primára rodičky obmedzenie rešpektovali a chápali. „Na našom pracovisku sme nemali so žiadnou konfliktnú situáciu, ale je pravda, že som bol opakovane atakovaný otázkami, kedy sa dané obmedzenie zruší. Všetky rodičky však boli trpezlivé a mali pochopenie pre nami uvádzané dôvody,“ zhrnul Š. Kožuškanič.


DÔLEŽITOSŤ SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY

Na dôležitosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej prítomnosť blízkej osoby zvyšuje šance na fyziologický pôrod bez nutnosti zásahov, prispieva k spokojnosti žien s pôrodom a celkovo k pozitívnej pôrodnej skúsenosti. Zdôrazňuje, že žene musí byť umožnené mať pri pôrode blízkeho človeka, a to aj počas pandémie.


Toto odporúčanie dokonca ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na svojej stránke. „WHO je organizáciou, ktorá udáva usmernenia pre celý svet príliš všeobecne, čo je logické, keďže je ,svetová’. Človek asi chápe, že iná situácia bola počas pandémie v Taliansku, USA, Číne a iná v slovenských nemocniciach. Tieto odporúčania vôbec neberú do úvahy aktuálnu situáciu v čase a priestore na konkrétnom mieste, pričom zároveň netvrdím, že nie sú pravdivé a prospešné,“ povedal primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.


AKÉ SÚ PODMIENKY?

Pri pôrode môže rodičku sprevádzať len jedna osoba. Budúca mamička si môže vybrať, kto ju bude sprevádzať, nemusí to byť výhradne partner. Sprevádzajúca osoba sa musí preukázať buď potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní, alebo potvrdením o očkovaní vektorovou vakcínou (Astrazeneca - Vaxzevria, Sputnik V) po uplynutí 4 týždňov od prvej dávky, mRNA vakcínov (Pfizer Comirnaty, Moderna) 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny. Ak nimi nedisponuje, musí sa preukázať PCR, testom nie starším ako 72 hodín alebo maximálne 24-hodinovým Ag testom.


článok pokračuje pod reklamou

Potom sa zaeviduje do knihy sprievodov pri pôrode. „Musí použiť osobné ochranné pomôcky ako chirurgické rúško, jednorazový plášť, vykonať adekvátnu hygienu rúk a ďalšie opatrenia podľa nariadení nemocnice. Osoba sa môže zdržiavať výlučne v izbe určenej pre pôrod a zakazuje sa pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení,“ informoval Š. Kožuškanič a dodal, že sprevádzajúca osoba môže byť prítomná počas celého pôrodu. Zmena môže nastať, ak to aktuálna prevádzková situácia nedovolí. V tomto prípade je umožnené byť sprevádzajúcej osobe s rodičkou počas 2. doby pôrodnej a dve hodiny po pôrode, teda v čase, kedy je rodička na pôrodnom boxe.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22 (9. jún 2021)


Commenti


bottom of page