top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Nový kríž na samote pre všetkých, ktorí sa tu zastavia

Updated: Sep 10, 2021

V obci Mníšek nad Popradom sa 21. augusta konala milá náboženská slávnosť posvätenia kríža. Postavený je v odľahlej časti obce na samote zvanej Staré Košare. O zhotovenie a umiestnenie kríža sa zaslúžil miestny rodák Miroslav Živčák, misionár, člen Spoločenstva misionárov pre Afriku, ktorý bol pred rokom vysvätený za kňaza.


Po svätej omši, ktorú celebroval s miestnym duchovným správcom dp. Dušanom Kubicom, bol kríž za veľkej účasti príslušníkov rodiny a rodinných priateľov posvätený samotným objednávateľom. Na zhotovení kríža sa podieľali majstri a robotníci z Mníška na Popradom a z Poľska, za čo im misionár vyjadril veľkú vďaku.

Z vďačnosti svojim predkom

M. Živčák pred odchodom na misie chcel týmto skutkom zanechať pamiatku ako vďaku svojim rodičom a prarodičom za dar viery a za ich podporu a pomoc pri príprave na jeho misijnú a kňazskú cestu. „Kríž bude slúžiť všetkým veriacim aj turistom, a to vzhľadom k tomu, že je umiestnený ku kuriérskemu chodníku, ktorý je spomienkou na druhú svetovú vojnu,“ priblížil nám Zdenko Dlugoš, rodák z Mníška nad Popradom. Ako sprostredkoval, želaním je, aby tento kríž slúžil na zastavenie všetkým, ktorí sa tu v tomto odľahlom a tichom kúte zastavia, či už ako turisti alebo návštevníci tohto prekrásneho kraja.


Foto: Zdenko Dlugoš

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 32 (2. septembra 2021)

bottom of page