top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Nové triedy vzniknú v elokovaných pracoviskách MŠ

Od aktuálneho školského roka sa povinné predprimárne vzdelávanie týka všetkých detí, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšili päť rokov. Otáznik visel nad mestskou časťou Podsadok, kde materská škola chýba. Využili tam zatiaľ možnosť prechodného obdobia, kedy môže byť otvorený nultý ročník.

Ide o legislatívnu zmenu v školskom zákone a samospráve tak vyplynula povinnosť zabezpečiť spádovú materskú školu pre všetky päťročné deti s trvalým pobytom v Starej Ľubovni. Keďže výstavba materskej školy v mestskej časti Podsadok je hudbou budúcnosti, uvažovalo sa o vytvorení dočasných tried v elokovanom pracovisku Materskej školy Tatranskej. Do úvahy prichádzalo aj komunitné centrum v Podsadku, no priestory by nespĺňali hygienické normy.


Napokon mesto v budúcom školskom roku predsa len využije prechodné ustanovenie v novele školského zákona, ktoré umožňuje plniť predprimárne vzdelávanie v náhradných priestoroch. „Jedna trieda vznikla v elokovanom pracovisku Materskej školy Tatranskej. Druhá trieda s poldennou prevádzkou bude fungovať dočasne v priestoroch ZŠ Za vodou,“ potvrdil Štefan Joštiak zo Školského úradu MsÚ.


ZMENA PRI ZÁPISE DO ZŠ

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa zaužívane uskutočňoval v prvý aprílový týždeň. Predtým sa dlhé roky zapisovali deti na začiatku februára. Tentoraz nastala malá úprava. Z dôvodu, že termín zápisu niekedy korešpondoval s veľkonočnými prázdninami, sa samospráva rozhodla pre zmenu. Po novom je termín určený na prvú stredu až piatok v týždni po prvom apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka. V prípade, že aj tak bude termín zhodný s veľkonočnými prázdninami, presunie sa na nasledujúcu stredu až piatok.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (27. október 2021)

Comments


bottom of page